DŘEVĚNÁ JESKYNĚ

Klíčová slova: ČR
DŘEVĚNÁ JESKYNĚ

“Sestup do jeskyně je návratem ke kořenům hledání útočiště před vnějším světem, objevováním prvotního lidského obydlí. Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, který si člověk osvojil pro stavbu svého domu. Dřevěná jeskyně nabízí cestu k odhalení podstaty lidské potřeby chránit sebe a svou rodinu před nepřízní okolního světa. Ukazuje na cestu člověka z přítmí otvoru ve skále ven na denní světlo.” Těmito slovy představuje své dílo autor projektu Ing. arch. Marek Pavlas.

Dřevěná jeskyně je od pondělí 17. září k vidění na fakultě architektury ČVUT v Praze.

Projekt je realizován v rámci autorova studia postgraduálního programu na Fakultě architektury ČVUT se zaměřením na vícepodlažní dřevostavby z vrstvených lepených panelů. Cílem projektu bylo vytvořit reálný vzorek konstrukce v měřítku 1:1 a ověřit tak možnosti a vlastnosti technologie na konkrétním příkladu. Vystavení pavilonu na různých místech se zaměřením na studenty stavebních oborů a odbornou veřejnost podporuje získávání širšího povědomí o této technologii. Pavilon je navržen jako snadno demontovatelná konstrukce, kterou bude možné opakovaně sestavit na různých místech.

 

První skica autora                                                Papírový model

A jak vznikla první skica? Samotný koncept pavilonu a úvodní skica vznikly během přednášky při konferenci na téma udržitelného rozvoje,” dodává s úsměvem autor. “Architektonické zpracování vychází z možností moderní CNC technologie uplatňované při výrobě masivních panelů. Její použití umožňuje provedení volně tvarovaných výřezů převedených do digitální podoby. Jde o rychlou cestu od původní skici směrem k realizaci.”

Technologie

Technologie vrstvených masivních panelů představuje novou cestu v navrhování budov na bázi dřeva. Jde o inovativní způsob využití dřeva, který v současné době zaznamenává veliký rozmach nejen v zemích Evropské Unie.

Hlavními výhodami, kterými lze technologii charakterizovat, jsou vysoká prostorová tuhost, vysoká protipožární odolnost, zajímavé akustické vlastnosti a značná rychlost výstavby. Významným bodem použití technologie vrstvených panelů je i hledisko trvale udržitelného rozvoje.

Konstrukce: pro konstrukci byly použity panely NOVATOP SOLID v tloušťkách 62, 84, 124 a 168 mm
Autor projektu: Ing. arch. Marek Pavlas
Školitel: prof. Ing. Miloslav Pavlík CSc.
FA ČVUT, Ústav Stavitelství 1

Publikováno 20.9. 2012

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?