Vysokou kvalitu našich výrobků prokazujeme certifikáty Natureplus a ETA

Klíčová slova: certifikáty
Vysokou kvalitu našich výrobků prokazujeme certifikáty Natureplus a ETA

Pro nás je důležité zachování vysoké kvality našich výrobků a prokazujeme ji i následujícími certifikáty:

Natureplus:

Tento mezinárodní symbol zdravotně nezávadných a ekologicky šetrných výrobků pro stavebnictví získává u zákazníků stále větší význam, často je dokonce podmínkou.
V roce 2011 jsme úspěšně absolvovali plánovanou zkoušku k prodloužení certifikace. Ta potvrdila, že naše vícevrstvé desky (SWP AGROP) splňují přísná kritéria emisí škodlivých látek (formaldehyd, VOC, těžké kovy, halogenidy, pesticidy) a rovněž přísná kritéria jejího dopadu na životní prostředí. Výrobek s tímto certifikátem umožňuje stavět opravdu s ohledem na životní prostředí. (U výrobků NOVATOP jsou certifikovány vstupní suroviny SWP AGROP).
Nově najdete logo Natureplus pro certifikované výrobky na objednávkách, dodacích listech i fakturách.

Platnost obnoveného certifikátu je do dubna 2014. Certifikát je k dispozici na www.agrop.cz  v souborech ke stažení. O podrobnostech týkajících se certifikátu Natureplus  vás budeme rádi informovat.

 

ETA pro NOVATOP Element

V roce 2011 se nám podařilo úspěšně dokončit proces certifikace pro náš výrobek NOVATOP Element. Evropské technické schválení ETA-11/0310 definuje požadavky na produkt a výrobu. Výroba splňuje tato kritéria a výrobek bude kontrolován dle zkušebního a kontrolního plánu, který byl stanoven certifikační osobou. Dvakrát ročně bude probíhat dohled nad výrobou ze strany notifikovaného subjektu. Díky CE logu přinášíme našim zákazníkům po celé Evropě větší jistotu.
Dokumenty: ETA-11/0310, ES-Prohlášení o shodě a Certifikát shody  pro výrobek NOVATOP Element naleznete v sekci soubory ke stažení.

 

 

Publikováno 15.1. 2012

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?