Jak se řeší rozvody v panelech NOVATOP?

Klíčová slova: Dřevo&Stavby
Jak se řeší rozvody v panelech NOVATOP?

NOVATOP je sofistikovaný konstrukční systém, který klade docela vysoké nároky na odbornost architekta a především projektanta. Řešení elektroinstalačních rozvodů by měl projektant podrobně promyslet a uživatelsky probrat s investorem, tak aby se eliminovalo dodělávání přípojných bodů na stavbě. Zásuvky a vypínače je třeba umístit tak, aby byly uživatelsky správně a zákazníkovi plně vyhovovaly. Projektant musí provést podrobnou přípravu a do výkresové dokumentace zapracovat veškerá křížení a ty pak podrobně zapracovat do koordinačního výkresu, který by měl obsahovat všechny typy rozvodů.

025V praxi to znamená skrýt objemnější rozvody, stejně jako u jiných technologií dřevostaveb, do instalačních předstěn, šachet, souvrství stropů a podlah. Pokud se používá konstrukční panel pohledový v interiéru, je nutné řešit umístění zásuvek a vypínačů již ve fázi výrobní dokumentace. Elektroinstalace se do těla panelů frézují již ve výrobě. Pro práci s pohledovými panely je potřeba značná zkušenost především se směřováním představ investora. To je také důvodem, proč je dobré projekt zpracovat ve 3D modelu a ideálně si dům s investorem tzv. projít.

V případě takto podrobné přípravy se obvykle podaří podchytit všechna kritická místa. Pokud je nutné přece jen nějakou zásuvku dodělat, máme tři základní možnosti jak to vyřešit. Způsob řešení záleží také na stupni dokončenosti domu. Nejsložitější, ale nejčistší řešení, je odfrézovat povrchovou lamelu panelu a pod ní vyfrézovat drážku pro vedení. Pak na místo odfrézované lamely vlepit novou lamelu a tu přebrousit. Toto řešení můžeme realizovat vždy i v dokončené stavbě a při správném provedení není zásah vůbec viditelný.

Druhou možností je realizovat rozvod na nepohledové nebo vnější straně panelu. V takovém případě uděláme do panelu otvor, kterým vedení protáhneme. Zbytek vedení se již odehrává v nepohledové části panelu. Toto řešení není problém na vnitřních příčkách. V případě obvodových stěn je nutné prostup panelem dokonale utěsnit, především u pasivních staveb. Poslední možností je vést kabely například v mezeře mezi panelem a zárubní dveří a odtud se provrtat do místa přidané zásuvky či vypínače. Pohledové dřevo v interiéru určitě stojí za úsilí, věnované přípravě.

Článek pro časopis Dřevo&Stavby vznikl ve spolupráci se společností 3AE.

 

Publikováno 27.5. 2014

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?