Certifikáty

Jednotlivé certifikáty výrobce AGROP NOVA a.s. naleznete v souborech ke stažení na www.novatop-swp.cz
NATUREPLUS / PEFC / Certifikát systému řízení SWP/1, SWP/2, SWP/3 / Prohlášení o vlastnostech / ISPM / Emise škodlivých látek – protokol o zkoušce / Analýza emisí formaldehydu – osvědčení o zkoušce, TÜV SÜD / Analýza emisí formaldehydu – osvědčení o zkoušce, ECO Institut / Emise formaldehydu – protokol, WKI Institut / BAZ – certifikát / BAZ – Stavební technické osvědčení DIBt Německo /Propustnost vodní páry – protokol o zkoušce, CSI

Jednotlivé certifikáty, osvědčení a protokoly ke stažení:

NOVATOP Static 
Prohlášení o vlastnostech PDF

 

NOVATOP Solid 
ETA-17/ 0004, TaZÚS PDF
Prohlášení o vlastnostech PDF
Osvědčení o stálosti vlastností PDF
Protokol o klasifikaci požární odolnosti s opláštěním, TaZÚS PDF
Protokol o zkoušce požární odolnosti, Fires 2010 PDF
Protokol o klas. požární odolnosti bez opláštění 84, 124, s opláštěním 104, 134, 144 TaZÚS PDF
Stanovení propustnosti vodní páry, CS PDF

 

NOVATOP Element 
ETA-11/0310, TaZÚS PDF
Prohlášení o vlastnostech PDF
Klasifikace požární odolnosti, Fires 2018 PDF
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost - protokol o zkoušce, CSI PDF PDF PDF
Osvědčení o stálosti vlastností PDF

 

NOVATOP Open 
ETA-15/0209, TaZÚS PDF
Osvědčení o stálosti vlastností PDF
Prohlášení o vlastnostech PDF

 

NOVATOP Acoustic - Protokoly o zkoušce: Stanovení činitele zvukové pohltivosti, CSI 
profil TINA – se vzduchovou mezerou 50mm PDF
profil TINA – se vzduchovou mezerou 200mm PDF
profil MARYLIN – se vzduchovou mezerou 50mm, s dřevovláknitou deskou PDF
profil MARYLIN – se vzduchovou mezerou 50mm, s netkanou textilií PDF
profil MARYLIN – se vzduchovou mezerou 200mm, s netkanou textilií PDF
profil MARYLIN – se vzduchovou mezerou 200mm, s netkanou textilií a dřevovlaknitou deskou PDF
profil MARYLIN – se vzduchovou mezerou 50mm, s netkanou textilií a dřevovláknitou deskou PDF
Rázové zkoušky dopadu balónu PDF
Prohlášení o vlastnostech PDF

 

Ostatní 
Bloowerdoor test – Certifikát o měření průvzdušnosti budovy PDF

Co je Natureplus?

Natureplus je prestižní mezinárodní značka kvality pro stavební a zařizovací výrobky všech stupňů stavebního procesu a týká se zdravotní nezávadnosti, ekologické výroby, ochrany omezených zdrojů a vhodnosti použití. Zkoušky pro získání osvědčení Natureplus provádí v Rakousku Institut IBO (Rakouský Institut stavební biologie a ekologie). Každý výrobek je během testování detailně prověřován nezávislými experty. Více: www.natureplus.org

Co je to CE?

Značením CE (Comformité Européenne) potvrzuje EU platné harmonizované normy, které stanoví minimální požadavky na výrobky pro stavebnictví s ohledem na bezpečnost produktu a zdravotní nezávadnost. CE značení je garantováno výrobcem pro veškeré vícevrstvé desky. Pro výrobky NOVATOP proběhla certifikace ETA – Evropské technické schválení.

Co je to PEFC?

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes” je certifikační systém pro dlouhodobou správu lesů s ohledem na ekonomické, ekologické a sociální standardy. Společnost AGROP NOVA a.s. je držitelem certifikátu PEFC, čímž podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích, přijímá a plní požadavky mezinárodního standardu CFCS 2002:2013 daného PEFC International. Více na www.pefc.org

Co je ISPM?

Tento standard popisuje opatření pro minimalizaci rizik zavlečení, resp. rozšíření škůdců dřeva s dřevěnými obalovými materiály.

Zjistit cenu

Kalkulačka NOVATOP

Spočítejte
si cenu kontstrukce
Vašeho domu
sami!