Naše výrobky jsou TOP NATURE

Naše výrobky jsou TOP NATURE

S novým rokem 2014 jsme zavedli ve výrobě našich vícevrstvých masivních desek (SWP) nový systém lepení. Použití nového lepidla zásadně zvyšuje kvalitu všech našich výrobků.

S novým rokem používáme lepidlo bez formaldehydu jako standardní lepidlo pro všechny výrobky AGROP i NOVATOP. Umožňuje nám vyrábět i nosné vícevrstvé desky pro stavebnictví, a to i pro obvodové části staveb (SWP/3).

Emise formaldehydu 10x nižší než limity třídy E1
Testy, provedené u firmy WKI v Braunschweigu, prokázaly zcela minimální přítomnost emisí formaldehydu: 0,01–0,02 ppm – 0,01–0,02 mg/m3podle normy EN 717-1. Tyto hodnoty jsou 10x nižší než limity třídy E1 (1ppm – 1,24 mg/m3) a jsou dokonce níže než velmi přísné limity Natureplus.

Novou výrobu desek lepených bez formaldehydu budeme nově značit TOP NATURE, abychom vám usnadnili orientaci při prodeji i prezentaci produktů.

TOP-NATURE

Značení TOP NATURE najdete na deskách, na etiketách a rovněž na všech dokumentech týkajících se prodeje našich výrobků.

Publikováno 19.2. 2014

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?