NATURA PARK – unikátní dřevostavba v korunách stromů

Klíčová slova: Dřevostavby MC
NATURA PARK – unikátní dřevostavba v korunách stromů

Pardubické Ekocentrum PALETA otevřelo 1. října 2015 nový areál s názvem NATURA PARK. Jedná se o environmentální návštěvnické vzdělávací a informační centrum, zaměřené na přírodu a ekologickou osvětu. NATURA PARK v sobě skrývá základní poselství celého projektu. Cílem je představit a přiblížit občanům i návštěvníkům kraje soustavu Evropsky významných lokalit – soustavu Natura 2000. V areálu, který bude pro veřejnost otevřený sedm dní v týdnu, bude také probíhat ekologická výuka pro školy a další zájemce.

Stavba jako pavučina v korunách stromů

NATURA PARK (12)Samotná budova, jejímž autorem je architekt Tomáš Med společně s Jaroslavem Krupou a Filipem Klozarem, zahrnuje tři patra. Ve vstupní hale se nachází informační centrum. Další místnosti budou využívané jako učebny a v největším sále se budou konat přednášky a semináře. „Inspirací při návrhu domu byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů. Postupně se tato pavučina rozvrstvila do dvou výškových úrovní. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu částečně ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz,“ komentují své dílo autoři.

NOVATOP SYSTEM 2Kromě suterénu, který tvoří beton, je celá stavba ze dřeva, konkrétně z masivních celodřevěných panelů NOVATOP. Pohledové smrkové dřevo tvoří dominantu většiny interiérů, nádherně koresponduje s unikátním umístěním objektu v korunách stromů a podtrhuje tak jeho základní myšlenku, která je zaměřená na přírodu. „Velmi oceňujeme odvahu architektů i investorů. Celý projekt je unikátní a ladí s naší firemní filozofií, která je zodpovědná vůči přírodě a tím i vůči sobě samým. Jsme velmi rádi, že jsme se na něm mohli podílet a že bude přinášet své environmentální poselství především dětem, tedy nové generaci,“ říká ing. Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA a.s.

IMG_0597Byla to pro nás cenná nová zkušenost,“ říká lídr týmu Dřevostavby MC Martin Novák, který montoval NOVATOP. „Velké formáty a velké tloušťky panelů kladly velký důraz na přesnost výroby a přesnost usazování na stavbě. Náročné bylo osazování žebrových elementů do předem připravené ocelové konstrukce, která tvořila přemostění stávající cyklostezky a zároveň vynesení 2. patra nad základovou desku. Vše klaplo na výbornou!

Autoři usilovali o to, aby budova měla co nejmenší dopad na okolní prostředí. Při výběru stavebních materiálů tak bylo přihlíženo k přepokládané spotřebě energií při běžném provozu, ale také k míře emisí uvolněných při výrobě. Objekt je navržen s využitím prvků a konstrukcí vhodných pro pasivní budovy, vzhledem k nekompaktnímu tvarovému řešení spadá do kategorie nízkoenergetických budov (měrná potřeba tepla na vytápění je 32 kWh/m2a). Potřebná výměna vzduchu bude zajištěna centrální jednotkou s rekuperací tepla, regulace větrání bude automatická na základě koncentrace CO2. Vytápění je řešeno podlahovým systémem. Objekt je pro svou potřebu tepla na vytápění a ohřev vody napojen na centrální zásobování teplem (v těsné blízkosti objektu vede horkovod). Důraz je kladen na využití materiálů a technologií s malou ekologickou stopou, tedy materiálů z přírodních obnovitelných zdrojů (dřevěné konstrukce, dřevovláknité či celulózové izolace). Obecně jde o materiály s co nejmenší svázanou energií. Samotná stavba tak bude úsporná nejen svým provozem, ale také celkovým konceptem a bude tak ukazovat možnosti současných šetrných stavebních technologií.

NATURA PARK (1)Stavba stojí v klidném místě blízko centra na břehu řeky Chrudimky a citlivě se napasovala ke stávající cyklostezce, která prochází přímo pod ní. NATURA PARK má dvě části – samotnou budovu návštěvnického centra a okolní parkový areál, oběma částmi se prolíná interaktivní expozice. Návštěvnické centrum bude poskytovat informace a služby k přírodnímu dědictví a soustavě chráněných území soustavy Natura 2000, kterých je jenom v Pardubickém kraji 53, včetně tří ptačích oblastí. Jedna z chráněných oblastí se nachází i přímo v Pardubicích nedaleko informačního centra – odtud také pochází logo Natura parku. Je v něm vyobrazen páchník hnědý – chráněný brouk, který žije právě v Evropsky významné lokalitě Pardubice.

Budovu Natura parku se podle mého názoru podařilo výborně zasadit do okolního prostředí. Ve třetím podlaží máte skutečně pocit, že se nacházíte v korunách stromů, což byl také původní záměr. Celkově je pro nás otevření Natura parku významnou změnou a velmi se těšíme na tuto novou etapu,” řekl ředitel Ekocentra PALETA Jiří Bureš.

Ekocentrum PALETA se již 25 let zabývá ekologickou a environmentální výchovou se zvláštním důrazem na děti a mládež. Za tuto dobu navštívily naše programy statisíce dětí a dospělých. S roční návštěvností přes 25 000 dětí na environmentálních vzdělávacích programech pro školy jsme v tomto ohledu v současnosti nejnavštěvovanějším centrem v republice. Na projektu Natura parku pracujeme od roku 2010, což umožní rozšířit aktivity širšímu spektru návštěvníků.

Investor: Ekocentrum PALETA, Pardubice
Arch. návrh: Ing. Tomáš Med, Med Pavlík architekti
Projektanti: PK projekt s.r.o.
Konstrukce: masivní dřevěné panely NOVATOP, montáž ve spolupráci s Dřevostavby MC
Generální dodavatel: STAKO s.r.o.

Fotografie z montáže: Martin Zeman
Fotografie hotové stavby: Tomáš Malý

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dále projekt podpořil také Pardubický kraj.

Publikováno 14.10. 2015

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?