Nová škola, Chýně

Klíčová slova: Atelier SAEM | ČR
Nová škola, Chýně

Tento projekt Atelieru SAEM byl předložen v rámci “Architektonické soutěže o návrh nové školy v Chýni“, které se zúčastnilo přes 60 architektonických kanceláří z České republiky i zahraničí. Porota dala ve finále přednost jinému řešení.

Autorská zpráva k projektu:

Při dlouhých cestách projíždíme různými místy, do cesty se nám postaví město či obec. Obce zažívají rozmach, mění se před očima. A proto tým Ateliéru SAEM přijal výzvu návrhu nové školy v Chýni. Střed obce již dávno není mezi historickými staveními, rozmach jej posunul pryč. Zkusili tedy navrhnout stavbu s jasným cílem, vytvořit náměstí nově vznikajícího městečka. Stavbu, která bude otevřená a přístupná svým uživatelům – dětem a jejich blízkým. Náměstí obrazně zapouští kořeny do školy ve formě “stromu svobody”, škola pak vyrůstá do “městského jádra” svými stavbami.

CZ_2015_3AE_Chýně_vizualizace (16)Budovy jsou dle návrhu rozděleny na více vzájemně propojených a přesto nezávislých domů, kterým bude možné libovolně vymezovat nové, případně dočasné funkce. Koncept objektů, jež umožňují etapizaci, redukci zadání  a poskytnutí prostoru náměstí i jiné funkci, ať městské nebo komerční.

Pro masivní spodní stavbu předpokládají využití betonu. Inverzně pak lehké, dřevěné CLT panely NOVATOP v pohledové kvalitě.

Škola je navržena jako nízkoenergetický komplex budov, kde nedochází k ovlivňování provozů. Úspory bude moci dosáhnout zateplením kvalitní vrstvou izolace, okny s trojskly, stíněním pomocí žaluzií a na oknech pak screeny, v barvách jejich rámů.

Požadavkem je větrání řízené, které je  umožněno  hospodárným návrhem nezávislé VZT jednotky dělené na jednotlivé objekty. Dešťové vody budou svedeny z plochy náměstí do zemních sloupců kolem stromů, v drenážním a závlahovém systému. Srážkové vody ze střech budou využity pro akumulace, filtrace a pro WC.

situace 500

 

Autor projektu: Atelier SAEM

Publikováno 20.7. 2015

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?