Nová zelená úsporám je šancí i pro ty pravé pasivní dřevostavby

Nová zelená úsporám je šancí i pro ty pravé pasivní dřevostavby

Jak získat podporu až 400 000 Kč? Jak správně pasivní dřevostavbu optimalizovat? Jak zajistit, že se stavba nebude zbytečně prodražovat a pasivní dům bude fungovat? Poraďte se u našich Certifikovaných NOVATOP partnerů! (Pasivní domy postavené z NOVATOPu naleznete v Referencích  pod klíčovým slovem “pasivní dům”.)

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo letos v červnu podmínky programu Nová zelená úsporám, kde pracuje s  hodnocením energetické náročnosti budov dle českých předpisů. Tato norma poskytuje údaje ohledně spotřeby energie, nepřináší však už záruku komfortu a kvality dobře postaveného pasivního domu.

Pravý pasivní dům je důležité od začátku optimalizovat

Pro navržení pravého pasivního domu je dnes jediným řešením využít už při navrhování optimalizační program, který splňuje přísná mezinárodní kritéria standardu pasivního domu. Jen tak se totiž zavčas vyvarujete skrytých tepelných mostů, anebo dokonce chyb v konstrukcích. Pasivní dům už od začátku dobře optimalizujte a bezmyšlenkovitě nenavyšujte pouze množství izolace, nejde přeci jen o dotaci, ale o celý váš život – radí odborníci z Centra pasivního domu.

Jak získat podporu 400 000 Kč?

K tomu, abyste mohli získat podporu 400 000 Kč na stavbu pasivního domu dle právě odstartovaného dotačního programu, musí mít váš nový domov dle české vyhlášky měrnou potřeba tepla na vytápění maximálně 20 kWh/(m2.rok). Jak takové hodnoty dosáhnout co nejjednodušeji, tedy najít optimální cestu, při které standardu pasivního domu dosáhnete bez zbytečných vícenákladů?

Pasivní dům musí být navrhovaný jako celek

Česká vyhláška vaší snaze postavit co nekvalitnější pasivní dům nepomůže – je totiž pouze hodnotícím nástrojem. K tomu, abyste navrhli a postavili ekonomicky optimalizovaný dům, se neobejdete bez důmyslného navrhovacího systému,“ upozorňuje Jan Bárta, ředitel neziskové vzdělávací organizace Centrum pasivního domu. „Údaje získané z vyhlášky slouží v prvé řadě ke srovnávání jednotlivých budov ve stejných klimatických podmínkách, a nemusí proto vždy odpovídat reálnému provozu budovy. Skutečný pasivní dům nutně musí být navrhovaný jako celek zohledňující orientaci domu, jeho vnitřní dispozici, umístění oken a řadu dalších faktorů.“

Nezávislé sdružení Centrum pasivního domu proto doporučuje plánování pasivních domů nejen pro program Nová zelená úsporám za pomoci mezinárodně vyzkoušené a stále vylepšované metodiky programu PHPP (Passive House Planning Package), kterou vyvinul specialista na pasivní domy, německý Passivhaus Institut. Tento program pracuje s reálnými klimatickými daty a bere v úvahu i řadu dalších faktorů – například konkrétní podobu okolí stavby, která může mít vliv na jeho následný provoz.

Nejdůležitější důsledné dodržování všech doporučených kritérií

Plánování stavby pasivního domu s programem PHPP tak nutí projektanty a stavební firmy ke kvalitní a pečlivé práci. Důsledné dodržování všech doporučených kritérií vede k optimalizaci stavby z technického a při odpovědném přístupu i ekonomického hlediska, jak tomu ukazují tisíce příkladů nejen ze zahraničí.

Ve svém důsledku tak plánování s programem PHPP vede ke komplexnějšímu návrhu, který zajistí, že se stavba nebude zbytečně prodražovat a pasivní dům bude po svém dokončení fungovat tak, jak má.

Převzato z tiskové zprávy Centra pasivního domu ze dne 17.6.2013

Základní informace o programu Nová Zelená Úsporám:

• Vyhlášení programu 13. 6.2013
• Uznatelné práce od 1.1.2013
• Příjem žádostí – srpen 2013
• Příjem žádostí pouze elektronicky (dokumentace později poštou)
• První vyplacené peníze – podzim 2013
• Celková výše peněz 1 miliarda Kč (počítá se až 1,8 miliardy do konce 2013)
• Dotace pouze pro rodinné domy
• Výše dotace je limitovaná max. uznatelnou částkou na m2 opatření
• Dotace se počítá procentuální částka z celkových uznatelných nákladů na m2 zateplené plochy
• Realizační firmy a výrobci se musí znovu zaregistrovat do SOD a SVT na www.nzu2013.cz

5 oblastí podpory:

A – Snižování energetické náročnosti stávajících budov
B
– Výstavba budov
C
– Efektivní využití zdrojů energie
D
– Podpora zpracování dokumentace
E
– Bonus za kombinaci

A – Snižování energetické náročnosti stávajících budov – zateplení

Hladina

Míra podpory z uznatelných nákladů

Úspora energie

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

Instalace systému nuceného větrání s   rekuperací

1

30 %

40 %

70 kWh/m2.rok

podporována

2

40 %

50 %

55 kWh/m2.rok

podporována

3

55 %

60 %

35 kWh/m2.rok

podporována

Sledované parametry:
• Měrná roční potřeba tepla na vytápění (EA),
• Úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění,
• Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (Uem),
• Zajištění dostatečné výměny vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1,
• Zdroj tepla na vytápění (povinná výměna neekologického zdroje)

B – Výstavba nových budov
• Pasivní dům – dotace 400 000 Kč
• Nulový dům – dotace 550 000 Kč
• Nelze kombinovat s jinou podporou

C – Efektivní využití zdrojů energie
• Povinná výměna hlavního neekologického lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A
• Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
• Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody
• Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

D – Podpora zpracování dokumentace
• Podpora na zpracování odborného posudku
• Podpora na zajištění odborného technického dozoru
• Podpora na měření průvzdušnosti obálky budovy

E – Bonus za kombinaci – fixně 10 000,- Kč

 

Publikováno 10.7. 2013

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?