O NOVATOPu se specialistou na pasivní domy Stanislavem Karáskem,

Klíčová slova: Karon

„NOVATOP považuji za téměř ideální materiál,“ říká o populárním stavebním systému z vrstveného masivního dřeva Stanislav Karásek ze společnosti KARON, která se dlouhodobě zabývá stavbou dřevěných nízkoenergetických a především pasivních domů.

Proč jste fanouškem NOVATOPu?
“Jak známo, každý stavební materiál je v souladu se svými fyzikálními vlastnostmi schopen  akumulovat různé množství tepla. To se mimo jiné projevuje schopností domů udržovat  stálou teplotu. Dřevostavbám se vytýká menší schopnost akumulace tepla než dejme tomu  klasické cihle. Tloušťka a způsob konstrukce desek NOVATOP tento nedostatek prakticky eliminuje. Na energetickou kvalitu domu je ovšem třeba myslet od samého počátku. Jestliže je zpracovatel studie dobře seznámen s vlastnostmi konstrukčního systému, který hodlá  použít, zná jeho přednosti a nedostatky, snadno se nedostatkům vyhne a předností využije. Pak rozdíl v tepelných vlastnostech zděného domu a dřevěného domu z prvků NOVATOP přestane hrát roli. Samozřejmě pokud se někdo pokouší předělat projekt zděného domu na projekt dřevostavby, nebo nezvládá proces stavby, to je neštěstí. Prodraží se to při stavbě i za provozu.”

Náklady jsou asi nejostřeji sledovaným parametrem výstavby.
“Zcela pochopitelně. V součtu úzce souvisí jak s kvalitou, tak s rychlostí stavby. Když jsme dříve používali systém sendvičových panelů s polystyrenem, cena za čtvereční metr materiálu vycházela lépe než třeba u NOVATOPu. Sendvičový systém ale montovalo pět lidí dva týdny, zatímco NOVATOP smontuje pět lidí za půl dne. NOVATOP považuji z mnoha důvodů za téměř ideální materiál, ale jak jsem už řekl, každý materiál je třeba dokonale poznat a udělat maximum pro jeho správnou aplikaci. Uvedu na příkladu vzduchotěsnosti staveb. Pokud se v projektu a při výstavbě vzduchotěsnost správně neřeší, což je v praxi bohužel spíš pravidlem než výjimkou, může být investor velmi nemile překvapen, když do jeho takzvaně pasivního domu fouká víc než zdrávo. Většinou jde o důsledek chybného postupu a tendence použitého materiálu tyto chyby páchat nebo zdůrazňovat. Levnější a méně kvalitní systémy pak kladou větší nároky na následné utěsňování. Ale i těsnicí materiály jsou různě kvalitní, přičemž ani ty nejkvalitnější nedokážou špatně sestavenou konstrukci přivést zpět k dokonalosti. Shrnu to: Kvalitní stavební systém je klíčový, ale je třeba mu rozumět a správně jej použít. Nebo to dopadne jako s paneláky. Beton není špatný materiál, ale když se špatně použije, zbydou oči pro pláč.”

O co své názory opíráte?
“Naše firma má za sebou téměř 20 realizací se systémem NOVATOP. Co se týká energetických parametrů, měříme na každé stavbě neprůvzdušnost obálky domů z NOVATOPu pomocí tak zvaného Blowerdoor testu. Poslední výsledek byl 0,14. Na vysvětlenou, za uspokojivou a smysluplnou s ohledem na finanční náročnost se považuje neprůvzdušnost obálky domu 0,3 až 0,4. Co je pod touto hranicí, je už hodně pracné, a tedy i drahé. My jsme hodnoty 0,14 dosáhli při standardních postupech a cenách dík pozornosti, kterou plánování a realizaci výstavby věnujeme, a dík kvalitám NOVATOPu.”

Opravdu lze dům z NOVATOPu postavit za půl dne?
“Mluvil jsem o montáži skeletu. Vlastní montáž stěn přízemního domku s připraveným základovým rámem trvá několik hodin. Když vezmu do úvahy celou stavbu, první den se dělá základový rám, druhý den stěny s vazníky a třetí den záklop. Tři dny, a jednoduchý přízemní domek je pod střechou.”

 

Realizace společnosti KARON s.r.o. naleznete zde.

Karon_CNTP

Publikováno 2.2. 2013

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?