Pasivní domy jako ideální bydlení budoucnosti

Výzkumníci z Východoanglické univerzity publikovali výsledky svého čtyřletého výzkumu kvality moderních staveb. Jejich zpráva uvádí, že velká část současné výstavby nevyhovuje požadovaným energetickým standardům a jako řešení navrhují orientaci na pasivní domy.

Výzkum, ze kterého zpráva vychází, proběhl v minulých čtyřech letech ve Švédsku, Británii, Německu a některých dalších evropských zemích. Součástí zprávy jsou příklady dobré praxe z těchto zemí, případové studie a ukázky, jak se podařilo u jednotlivých budov snížit energetickou náročnost, často i bez výrazných dodatečných nákladů.

Problémy současných budov

Zpráva zdůrazňuje, že velkým problémem současných budov je rozdíl mezi předpokládanou spotřebou energií a pozdější realitou. To je dané především využíváním tradičních stavebních postupů, které ovšem často příliš nevyhovují dlouhodobým požadavkům na energetickou efektivitu.

Jako možné řešení se ovšem nabízí i stavba pasivních domů, či přinejmenším některé postupy při jejich stavbě využité. Větší důraz na pasivní domy by také nastartoval rozvoj inovací, nových stavebních dovedností a zvýšil by tak evropskou konkurenceschopnost. Autor studie zdůrazňuje: “Výstavba domů v pasivním standardu je cestou k lepšímu bydlení, nižším účtům a lepší návratnosti investic.”

Více informací o prezentované studii naleznete na portálu Centra pasivního domu.

Publikováno 26.10. 2012

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?