Pasivní dřevostavba – kolik energie skutečně spotřebovala v zimě?

Klíčová slova: ČR | Karon | pasivní dům

Mladí manželé, bydlící v pasivní dřevostavbě, jsou velcí fandové energeticky úsporného bydlení. Ve svém novém domě bydlí od loňského srpna a v průběhu jeho realizace si nechali na různá místa nainstalovat sofistikovaný měřicí systém, který přesně sleduje nejen spotřebu energií, ale také teplotu, vlhkost a další parametry. „Pracuji ve firmě, která se kromě vzduchotechniky zabývá i výrobou vlastního systému měření a regulace, tak to by bylo, abych to neměl doma“, říká s úsměvem majitel.

A jaká byla energetická bilance letošní zimy?

„Zkušenosti z letošní zimy jsou velmi dobré. Ze začátku to tak úplně dobře nevypadalo, prosinec byl velmi studený a zamračený“. Skutečná teplota se pohybovala okolo mínus 4,5 °C (přitom v nejchladnějším měsíci lednu je průměr mínus 2,2 °C!), takže byl tento měsíc opravdu zatěžkávací zkouškou. „Prosincová spotřeba činila 800 kWh, z čehož 300 kWh tvořil ohřev teplé vody a 500 kWh topení. Od konce února však začalo svítit sluníčko, takže jsme víceméně přestali topit. V březnu a dubnu jsme stoprocentně pokryli spotřebu TUV ze solárů“, pochvalují si manželé. Solární kolektory nahřívají 900 litrový integrovaný zásobník tepla na 95 °C. Díky izolaci vydrží zásobník dodávat teplo po celý týden, kdy je zamračeno. Teplovzdušné vytápění se obešlo bez sálavé složky – radiátorů – a vyhřívá dům na 22 °C.

Řízené větrání podle vlastních požadavků

V domě je instalována větrací (rekuperační) jednotka se silnějšími ventilátory, jejichž nižší otáčky zaručují také nižší hlučnost. Majitel si vzduchotechniku nareguloval podle vlastních požadavků, přičemž mohl volit ze dvou druhů otáček: středních a maximálních – na ty je sice vzduchotechnika projektovaná, ale v domě stačí používat otáčky střední. „Při 120 otáčkách je možné dům vytopit i v případě, že je venku mínus 15 °C, a ještě zbývá třetinová rezerva, takže může být topení přerušované“ říká. „Potíže při teplotě mínus 15 °C způsobilo pouze orosení oken, které zvýšilo vlhkost v domě. Ta se zde pohybuje okolo 55 %, což je v normálu. Dům teprve vysychá, takže se časem ukáže, čím byla vlhkost způsobena.“

Energetická bilance v číslech

Z následujících grafů a především tabulky je patrné, že v domě se topilo od poloviny listopadu2010 a největší spotřeba energií byla zaznamenána v prosinci, kdy se ale venkovní teploty pohybovaly v průměru o více než 3,5 stupně pod teplotami, na něž bylo teplovzdušné vytápění projektováno. “Topná sezona” v pravém slova smyslu skončila prakticky již v březnu, kdy začaly naplno fungovat solární panely na střeše. Ty stačily v následujícím měsíci pokrýt už veškerou potřebu tepla v domě.

Měsíc Spotřeba elektro
celkem celý dům
Z toho spotřeba elektro
na topení + TUV
Teplo ze solárů Projektová venkovní
teplota
Skutečná
průměrná teplota
listopad 2010 512 kWh 211 kWh cca. 25 kWh    
prosinec 2010 1132 kWh 802 kWh 5,6 kWh -0,7 °C -4,49 °C
leden 2011 907 kWh 581 kWh 30,5 kWh -2,7 °C -1,01 °C
únor 2011 614 kWh 390 kWh 82 kWh -0,8 °C -1,32 °C
březen 2011 276 kWh 34 kWh 183 kWh 3,4 °C 4,32 °C
duben 2011 187 kWh 0 kWh 150 kWh    
Celkem 3628 kWh 2018 kWh 476 kWh    

 

Graf vývoje vlhkosti

Graf vývoje teplot 

Pasivní dřevostavba za 6 měsíců

Stavebníci, kteří dříve bydleli v cihlové bytové stavbě, celé tři roky promýšleli stavbu dřevěného pasivního domu. Nakonec  dali důvěru stavebnímu systému NOVATOP a svůj projekt svěřili do rukou firmě KARON,  která staví pasivní domy už od roku 2003 a se systémem NOVATOP pracuje třetím rokem jako certifikovaný partner.

Stavba probíhala od ledna 2010 zhruba do přelomu dubna/května. Během čtyř dnů se postavila celá hrubá stavba domu: první den stála nosná obvodová konstrukce z panelů NOVATOP , která byla následně doplněna dvěma vrstvami polystyrénu, další dva dny se montovaly střešní vazníky a čtvrtý den byla střecha pobita OSB deskami. Další vnější a vnitřní úpravy proběhly bez jakýchkoli komplikací a během šesti měsíců byla dřevostavba na klíč předána k užívání. Stavebník mohl na stavbu pravidelně dojíždět a sám dokonce přiložil ruku k dílu, takže elektrika je v domě zabudována částečně svépomocí. „Díky zodpovědnému přístupu stavební firmy se podařilo zhotovit v krátkém čase rodinný dům, s jehož kvalitou a především pasivním standardem jsme maximálně spokojeni“, říkají jednohlasně majitelé.

Tento dům najdete v našich referencích zde.

Dům realizoval Certifikovaný NOVATOP partner

Publikováno 19.5. 2011

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?