Pasivní dům, Rožmitál

Klíčová slova: 3AE | ČR | pasivní dům

Dům je koncipován jako pasivní dřevostavba z konstrukčního systému NOVATOP. Stavba je postavena na bývalé louce v blízkosti pole, na samém okraji zastavěnosti obce. Návrh domu citlivě reaguje na okolní krajinu. Proto je přes hmotu domu “přehozena travnatá deka” a na bočních stěnách použit polní kámen, který je posbírán ze zdejšího pole. Objekt je umístěn při severní hranici pozemku a otevřen směrem k jihu, do zahrady, čímž dodává vnitřnímu prostoru domu patřičnou intimitu a umožňuje v zimních měsících využití nemalých tepelnýc zisků ze sluněčního záření.
Autor: Ing. arch. Lukáš Pejsar, 3AE, www.3ae.cz

Jak se stavěla tato pasivní dřevostavba?

 

Týmu 3AE jsme se zeptali:

1/ Dáváte přednost vlastní volbě materiálů a samotné konstrukce domu, nebo v těchto záležitostech rozhodují výhradně vaši klienti?
Naše zkušenosti jsou takové, že klient k nám již obvykle přichází s jasnou představou o tom, že chce bydlet v dřevostavbě, která by měla splňovat určitá kriteria. Většinou také zná několik základních systémů. Naši prací je blíže jej seznámit s přednostmi a nevýhodami jednotlivých systémů. Většina klientů pak na základě výhod celodřevěných lepených panelů volí tento systém.

2/ Pokud klient bude spoléhat na vaše doporučení, které materiály upřednostňujete a z jakého důvodu?
Stavíme především pasivní a nízkoenergetické domy. U takovýchto staveb jsou kladeny vysoké nároky na parametry, které tyto stavby musí splňovat. Jedním z kritérií je např. neprůvzdušnost konstrukce, která se musí pohybovat pod hranicí 0,6 za hodinu, což nelze prakticky dosáhnout s klasickou 2BY4 konstrukcí. Dalším problémem, se kterým se na stavbách často potkáváme, je obecná neodbornost prováděcích firem. Dobrých a seriózních firem, které opravdu rozumí klasickým dřevostavbám a jejich provádění, je jako šafránu, což se odráží i na jejich ceně. Tesař, který umí výborně krovy, většinou není odborníkem na 2BY4, i když mnozí si to myslí a vychovat si takového trvá rok až dva. Systém NOVATOP nám umožnil eliminovat tento problém. Na stavbě stačí jeden zkušený a proškolený koordinátor Výsledek je pak v měřitelných hodnotách mnohem lepší. My doporučujeme NOVATOP konstrukce. Navíc tento systém nám umožňuje splnění dalších našich kritérií, ze kterých nechceme slevovat jako např. provádět difuzně otevřené skladby, ekologičnost, možnost přímého využití pohledového dřeva konstrukce jako finálního interiéru aj.

3/ Je na prvním místě ekologie, design nebo energetická úspora?
Naše firma klade velký důraz na design a užitnou hodnotu každé stavby, jenž navrhne. Stavby jsou navrhovány v nízko-energetickém či pasivním standardu, což zaručuje nižší spotřebu vstupních energií, jejichž cena neustále roste. Naší snahou je používat především obnovitelné zdroje energie. Z pohledu klienta je také velmi důležitou součástí cena, kterou musí vynaložit na realizaci stavby a tu musíme vždy respektovat. Ta se zpětně promítá do designu a ekologických nároků. Je to takový uzavřený kruh, který je nutno respektovat a jím se řídit.

4/ Je z vašeho pohledu obtížné skloubit požadavky designu, pasivního standardu a současně ekologického charakteru stavby?
Není, a při správně zvolených technologiích už i dnes lze postavit kvalitní pasivní dům za dostupné ceny v kvalitním designu a z ekologicky šetrných materiálů.

5/ Právě stavíte pasivní dřevostavbu, jaké materiály a z jakého důvodu byly ve stavbě použity?
Základním požadavkem investora byla pasivní dřevostavba, která nenásilně zapadne do okolní přírody a bude s ní souznít. Na základě tohoto požadavku pak byly voleny všechny použité materiály, konstrukce a technologie.
Stavba je založena na pěnovém skle, vyrobeném recyklací lahví. Konstrukční systém jsme zvolili jednoznačně NOVATOP, a to z mnoha důvodů. Především se jedná o ekologicky obnovitelný materiál. Lidé třeba netuší, že v ČR naroste ročně kolem 20. mil. kubíků dřeva a vytěží se jen kolem 17. mil. m3, nebo že každých 108 sekund nám v lese naroste na přírůstcích dřeva jedna průměrná dřevostavba… Dalším podstatným důvodem pro volbu NOVATOPu je zajištění neprůvzdušnosti obálky, která je pro pasivní a nízkoenergetické stavby nutností. Rychlost výstavby, přesnost opracování, čisté detaily a příjemné vnitřní klima, to jsou další bonusy tohoto systému. V neposlední řadě hraje významnou roli eliminace sádrokartonových předstěn, protože vnitřní stěny panelů jsou ve vyšší kvalitě a jsou použity jako pohledové, což zároveň šetří celkové náklady stavby. Dům je izolován minerální vatou, vkládanou do námi vyvinutých dřevěných nosníků tak, aby nemohlo docházet ke slehnutí vaty a aby byla každá konstrukce nebo potencionální tepelný most dokonale překryt. Konečná fasáda bude ze sibiřského modřínu bez další povrchové úpravy, v kombinaci s kamenným obkladem.

6/ Je patrné, že dřevo vnímáte pozitivně, co vás přivedlo ke stavebnímu systému NOVATOP?
Je to celá paleta výhod, kterou tento systém nabízí, a možná jsem již odpověděl dříve, ale pro shrnutí uvádím: je to především cena, kterou je ale nutno hodnotit v kontextu celé stavby a celé další škály výhod. Nedá se vzít třeba jenom cena za hrubou stavbu a tu pak porovnat s cenou konkurenčních materiálů. To pak výsledek vychází v neprospěch konstrukce NOVATOP. Cenu je nutno konfrontovat s celou plejádou bonusů, které tato konstrukce nabízí. Ať je to třeba úspora za vnitřní hrubé konstrukce, za vysoce odbornou práci, kterou vyžadují jiné nejen dřevěné konstrukce, za dobu výstavby nebo třeba za těsnící prvky, které je potřeba k dodatečnému utěsnění ostatních konstrukcí. Ale aby bylo použití tohoto systému opravdu efektivní, musí se člověk při navrhování stavby „přepnout“ a začít myslet NOVATOP :-)

7/ Co považujete za největší výhody tohoto stavebního systému?
Je to ideální, vysoce efektivní materiál pro pasivní domy. Díky zvyšujícím se nákladům na energie a našim cílům stavět ekologické a pasivní domy, nemáme další stejně výhodnou volbu, a to nejen na našem trhu.

8/ Každá mince má dvě strany… a nevýhody?
Nevýhodou je to, že NOVATOP na první pohled působí jako drahý materiál, a to hlavně při neprofesionálních porovnání (např. cen hrubých staveb). Cenu je nezbytné porovnávat v celkovém kontextu stavby, jak bylo uvedeno výše. Další nevýhodou je absence kvalitních statiků, kteří umí s tímto materiálem nakládat tak, aby bylo i v našich podmínkách možno stavět to, co se staví z podobných materiálů v jiných částech Evropy. Snažíme se pracovat na osvětě našich statiků a konfrontovat jejich statické návrhy s kolegy ze zahraničí, od čehož si slibujeme plné využití možného potenciálu tohoto systému.

Publikováno 5.1. 2011

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?