NOVATOP ACOUSTIC przeszedł pomyślnie przez badania odbojności!

NOVATOP ACOUSTIC przeszedł pomyślnie przez badania odbojności!

NOVATOP ACOUSTIC przeszły pomyślnie przez próby odbojności i można jest stosować w halach sportowych i salach gimnastycznych.

Badaniom poddano 6 profili: Marilyne 4/12 – świerk, Marilyne 4/12 – jodła białokora, Marilyne 8/25 – świerk, Marilyne 8/25 – jodła białokora, Suzanna – świerk, Lucy 8/16/16 – świerk

Badane próbki były wyposażone we wkręty do sztywnej ramy, która była silnie połączona do konstrukcji obwodowej. Urządzenie do strzelania piłką było zainstalowane w odległości 3 m od badanych próbek (prędkość wylatującej piłki wynosiła 23,5 m/sek. +/- 1,2 m/sek).

W sumie wykonano: 30 uderzeń piłką na poszczególne próbki pod kątem 5°, 12 uderzeń kątem 45° z prawej strony, 12 uderzeń pod kątem 45° z lewej strony.

Wnioski: Panele NOVATOP  ACOUSTIC nie zostały naruszone, nie zostały zdelaminowane powiązane ze sobą warstwy, klejone połączenia listw nie wykazywały uszkodzenia, jak również kontrola wizualna nie wykazała uszkodzeń lamel, absorberów oraz lestew podkładowych.

Badania wykonano zgodnie z ÖNORM B 2608:2012-5 / DIN 18032-3;1997, punkt 3-6.

Protokół z badań można pobrać tutaj.

Opublikowano 2.8. 2017

Galeria fotograficzna

Wszystkie referencje

Dokąd teraz?

Co to jest NOVATOP?

Certyfikowani partnerzy haldlowi