Planowanie produkcji

Produkcja drewnianych elementów systemu NOVATOP wymaga szerokiego planowania wstępnego. Z uwagi na unikatowość każdego projektu, dokumentacji projektowej po jej zatwierdzeniu nie można już zmieniać. Proces produkcji można uruchomić tylko wówczas, jeżeli zostały wyjaśnione i naniesione na projekt wszelkie specyfikacje. Celem producenta jest dostarczenie gotowych i w pełni wykończonych elementów bezpośrednio na miejsce montażu.

Procedura planowania:

  1. Studium projektu.
  2. Opracowanie i przeniesienie projektu do systemu NOVATOP.
  3. Kontrola wykonania z ewentualną optymalizacją wymiarów i wyjaśnieniem niektórych detali.
  4. Kontrola statyki poszczególnych elementów w związku ze statyką całego obiektu.
  5. Zdefiniowanie wymagań ochrony przeciwpożarowej, izolacji dźwiękowej i jakości widocznego drewna.
  6. Określenie wstępnej procedury montażu oraz z tym związanego ponumerowania paneli i załadunek na samochód ciężarowy.
  7. Opracowanie dokumentacji produkcyjnej.
  8. Transport – sposób transportu jest dobierany w zależności od wielkości formatów poszczególnych paneli z uwzględnieniem rozładunku i montażu.

Procedura opracowania dokumentacji projektowej znajduje się w plikach do pobrania.

 

Galeria fotograficzna

Wszystkie referencje