Zalety

Poziom technologiczny systemu NOVATOP eliminuje błędy i w ten sposób podwyższa jakość gotowych budynków. Jedną z zalet jest prostota wykonania detali konstrukcyjnych, minimalna ilość połączeń montażowych i prosty montaż ścian. Prostota wykonania to nie tylko krótki czas realizacji budowy, ale przede wszystkim jakość i koszty związane z realizacją budowy. System NAVATOP zalecany jest nie tylko do realizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale także dla rekonstrukcji, modernizacji istniejących obiektów. System pozwala na realizację dostaw tylko ścian czy dachów, ale także na kompleksową realizację całego zamierzenia inwestycyjnego.

Solidna i w pełni drewniana konstrukcja

Wszystkie panele charakteryzują się dużą wytrzymałością i stabilnością pod obciążeniem i przy rozciąganiu oraz niespotykaną nośnością statyczną – tworząc, bezpieczną i w pelni drewnianą konstrukcję.

Szybkość realizacji budowy

Istotą systemu jest konstrukcja modułowa. Wszystkie panele produkowane są w precyzyjnych formatach z dobraną obróbką połączeń, z otworami na okna i drzwi oraz z innymi indywidualnymi szczegółami, takimi jak przygotowanie pod sieć kanalizacyjną lub elektryczną czy też dodatkową izolację. Gotowe panele dostarczane są bezpośrednio na miejsce budowy, gdzie w ciągu kilku godzin za pomocą dźwigu zmontuje się cały obiekt.

Szczelność powietrzna (bardzo ważna w przypadku domów pasywnych !)

Wszystkie panele NOVATOP są powierzchniowo szczelne dzięki zastosowaniu wzdłużnie lepionych szczelin pomiędzy lamelami oraz dzięki usunięciu ubytków w sękach (w panelach NOVATOP SOLID szczelność powietrzna gwarantowana jest już przy grubości 62 mm). Dzięki tym właściwościom utworzona jest szczelna obudowa bez osłon foliowych, co potwierdzają wyniki pomiarów (testy Blowerdoor) wykonane na konkretnych realizacjach. Dla osiągnięcia doskonałej szczelności powietrznej kluczowy jest etap projektowania oraz dokładne wykonanie wszystkich detali na placu budowy (połączenia, otwory, jak np. okna, wentylacja, itp.). Dzięki przemyślanej konstrukcji wszystkich elementów system NOVATOP charakteryzuje się dużo mniejszą ilością detali niż inne podobne systemy. Protokoły z pomiarów szczelności znajdziecie Państwo w plikach do pobrania w sekcji Certyfikaty.

Otwartość dyfuzyjna (Bardzo ważna dla jakości środowiska wewnętrznego bez pleśni!)

Konstrukcja NOVATOP dzięki użyciu właściwej izolacji pozostaje dyfuzyjnie otwarta. Panele NOVATOP w całym przekroju wykonane są z masywnego drewna i dlatego skutecznie redukują wnikanie wilgoci. Część wilgoci przedostaje się konstrukcji, a następnie na zewnątrz, natomiast część jest absorbowana i zatrzymana przez drewno, a po obniżeniu wilgotności wewnątrz pomieszczeń jest ponownie uwalniana. Dzieki tym właściwościom w konstrukcji nie jest konieczne stosowanie izolacji foliowych, dzięki czemu odpada jedna z najbardziej problematycznych czynnosci przy montażu paneli. W konstrukcji otwartej dyfuzyjnie obwodowy płaszcz jest utworzony przez izolację po zewnętrznej stronie paneli NAVOTOP, ewentualnie poprzez zainstalowaną wstępną ściankę po wewnętrznej stronie. Zostało to zaprojektowane z uwzględnieniem oporu dyfuzyjnego poszczególnych warstw tak, aby punkt rosy znajdował się jak najbliżej części zewnętrznych przy różnych typach izolacji.

Przesunięcie fazowe (bardzo istotne przeciw letniemu nagrzewaniu się)

Ważnym, ale ciągle pomijanym czynnikiem mającym wplyw na komfort termiczny budynku jest tzw. przesunięcie fazowe wahań termicznych. Chodzi tutaj o właściwość konstrukcji, która spowalnia wpływ oddziaływania ekstremalnych temperatur powodowanych promieniowaniem słonecznym. W wyniku oddziaływania słońca powierzchnia obwodowego płaszcza budynku ogrzewa się, a podwyższona temperatura materiału powoli przemieszcza się w kierunku wnętrza budynku. Przesunięcie fazowe jest okresem, w czasie, którego zmiana temperatury na zewnętrznej powierzchni konstrukcji przejawi się na stronie wewnętrznej. Przesunięcie fazowe dla masywnych paneli NAVATOP w zależności od grubości wynosi w granicach 3 do 7 godzin. W kombinacji z izolacją wykonaną z włókna drzewnego może ono wynosić nawet około 15 godzin.

Odporność pożarowa

Panele NOVATOP można stosować do budowy mieszkań i obiektów przemysłowych, w tym budynków o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, do których należą szkoły lub szpitale. Poszczególne segmenty budowli można optymalizować pod względem zalecanych wymagań. Wszystkie elementy masywne mają olbrzymią zaletę w tym, że palą się jedynie powierzchniowo, dzięki czemu osłabiają konstrukcję o wiele wolniej. Z drugiej zaś strony drewniane elementy konstrukcji szkieletowych i ramowych mogą w czasie pożaru być osłabiane nadpalaniem się z kilku stron równocześnie. Dlatego też konstrukcje te muszą być przewymiarowane lub zabezpieczone innymi materiałami. Protokoły o klasyfikacji odporności pożarowej znajdziecie Państwo w plikach do pobrania w sekcji Certyfikaty.

Izolacja dźwiękowa. Akustyka

Celem konstrukcji budowlanej jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się hałasu, niezależnie od tego, czy dotyczy to hałasu zewnętrznego wywoływanego przez ruch drogowy, czy też wewnątrz obiektu. Nawet doskonałe materiały budowlane nie są w stanie same w sobie zapewnić spełnienia wszystkich wymagań, o ile budowla z nich wytworzona nie będzie respektować ochrony konstrukcyjnej przeciwko propagacji hałasu. Podobnie jak w przypadku mostków termicznych istnieje konieczność skutecznej eliminacji mostków akustycznych. Oba wspomniane sposoby propagacji hałasu można skutecznie redukować, jednak warunkiem jest profesjonalne podejście już na etapie projektu, a następnie precyzyjna realizacja zamierzeń projektowych. System NOVATOP oferuje w kombinacji z wybranymi materiałami izolacyjnymi rzeczywisty komfort pod tym względem.

Odgłos kroków skutecznie pomagają redukować np. materiały sypkie (rozdrobnione kruszywo wapienne), którymi mogą być wypełnione elementy stropowe. Materialy sypkie podwyższają nie tylko gęstość objętościową konstrukcji, ale dodatkowo w wyniku tarcia poszczególnych ziaren przemieniają energię drgań podłogi w energię cieplną, dzięki czemu pomagają w obniżaniu hałasu przechodzącego przez konstrukcję budowli.

Wymagania dotyczące akustyki przestrzennej można spełnić poprzez osłonięcie wnętrza panelami akustycznymi NOVATOP ACOUSTIC.

Jakość wyglądu

Odsłonięta konstrukcja nośna NOVATOP może być równocześnie powierzchnią wewnętrzną! Widoczne drewno oferuje całkowicie nową możliwość przy tworzeniu architektury wnętrza i bardzo elegancko łączy duże ilości drewna z nowoczesnym wnętrzem. Doskonale sprawdzaja się tutaj panele sufitowe lub sufity poddasza, kiedy tworzą równocześnie funkcyjną warstwę nośną i umożliwiają wmontowanie świateł i poprowadzenie przewodów elektrycznych bezpośrednio w konstrukcji budynku. Przygotowanie tras pod instalacje rozwiązuje się zgodnie ze specyfikacją projektową wewnątrz paneli. W połączeniach paneli można pozostawić szczeliny lub je zamaskować listwami. Drewno można wykańczać tak samo jak drewno naturalne, można też zmieniać jego odcień czy barwę.

Zaleca się skonsultowanie jakości wizualnej z inwestorami, którzy mogą mieć całkiem odmienny pogląd na te sprawy. Powierzchnia panelu w jakości wizualnej jest z tarcicy klasy AB powierzchniowo szlifowana, bez szczelin i bez resztek kleju. Z drugiej strony jakość elementów niewidocznych – konstrukcyjnych jest nieistotna, bowiem są przeznaczona pod obudowę płaszczem. Powierzchnia jest heblowana, dopuszczalne są widoczne wady np. wypadniete sęki, zasinienia, pęknięcia i szpary. Fotografie przedstawiające jakość wizualną i niewizualną można przejrzeć w plikach do pobrania.

Gwarancje jakości

NOVATOP jest produkowany głównie z drewna czeskich drzew iglastych, przy zachowaniu rygorystycznych przepisów ekologicznych, a proces produkcji spełnia surowe kryteria dla całego szeregu certyfikacji (PEFC, Natureplus, ETA…).Przy obróbce elementów wykorzystywane są najnowocześniejsze urządzenia CNC, które pracują w środowisku CAD dat, a cały proces produkcji jest kontrolowany techniką cyfrową. Wszystko jest produkowane w Republice Czeskiej, a sam system został opracowany i zatwierdzony w Szwajcarii.

Szczegółowe właściwości zostały przedstawione w Dokumentacji technicznej znajdującej się w plikach do pobrania.

Galeria fotograficzna

Wszystkie referencje