O nas

 

 

Spółka AGROP NOVA a.s powstala w roku 2001 i już wtedy nawiązała do tradycji produkcji trójwarstwowych masywnych płyt spółki Agrop s.r.o, założonej w roku 1992. Wielowarstwowe płyty produkuje się tutaj od ponad 20 lat. W produkcji wykorzystuje się przeważnie czeskie drewno, rocznie przerabia się tutaj ponad 60.000 m3 tarcicy i podukuje się 1,3 mil m2 płyt masywnych, dla zobrazowania ilości: jest to 640 w pełni zaladowanych tirów. To wszystko sprawia, że spółka należy do największych producentow płyt masywnych w Europie. Dużym atutem produkcji jest nowoczesny sposób utylizacji odpadów drewnianych, produkcja ekologicznego brykietu drzewnego w ilości około 800 ton miesięcznie.

 

Inwestycje i rozwój

Ostatnie lata w naszej spółce to okres inwestycji i rozwoju nowych technologii. Wynikiem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych, poprawa obróbki wykończeniowej, ale przede wszystkim większa zmienność formatow i grubości. Ważnym krokiem była decyzja o roszerzeniu profilu produkcji o komponenty budowalne. „Dużą rolę w tym odegrali specjaliści szwajcarscy z zakresu budownictwa z drewna”.. jak wspomina inż. Jiří Oslizlo, prezes zarządu spółki „właśnie w trakcie rozmow z nimi wymyśliliśmy, w jaki sposób naszą trójwarstwową płytę przemienić w wielkopowierzchniowy w całości drewniany panel. I wówczas powstal żebrowy element a za chwilę po tym zrodził się pomysł kompleksowego systemu budowy domów drewnianych z wykorzystaniem masywnego klejonego krzyżowo drewna. A wraz nim marka NOVATOP”.

Gwarancje jakości

Cała produkcja nadzorowana jest przez krajowe i zagraniczne niezależne organy kontrolne i spełnia rygorystyczne kryteria dla całego szeregu certyfikacji. Wszystkie wyroby uzyskały wymagane certyfilkty i świadectwa./ Warstwowe drewno posiada ogólne budowlane świadectwa w Niemczech, tzn. Zulassung, Europejska Akceptacja Techniczna (ETA) i posiada znak CE. Również aspekty odnawialności zasobów są bardzo ważne. Używana tarcica z drewna iglastego posiada certyfikat PEFC i oświadczenie ISPM. Jako pierwszy producent drewna klejonego, otrzymaliśmy nam oznaczenie Natureplus.

Certyfikaty

Profesjonalizm

Produkcja i eksport do wielu państw na całym świecie wiąże się z setkami miejsc, jak również z ciągłą działalnością inwestycyjną (budowa nowych hal, inwestowanie w nowe technologie i produkty). Innowacyjne projekty były z sukcesem współfinansowane z Funduszem Europejskim Regionalnego Rozwoju oraz przez Ministerstwa Przemysłu i Handlu z programow operacyjnych Ekoenergia. Technologie produkcji zostały dostarczone przez renomowane firmy, takie jak Steinemann, Weinig, Diefenbacher, Italpresse, Torwege, Mühlböck, Reichenbacher, Hundeger, Microtec i inne. Stawiamy na wieloletnie doświadczenie w branży i
profesjonalizm naszych partnerów. W celu opracowania nowych wyrobów NOVATOP współpracujemy ze szwajcarskimi partnerami HWZ, SJB i niemieckim Uniwersytetem w Karlsruhe, a od roku 2009 jesteśmy członkiem stowarzyszenia Centrum domu pasywnego.

Galeria fotograficzna

Wszystkie referencje