PARK NATURA Informacyjne i edukacyjne centrum ochrony środowiska Republika Czeska

Słowa kluczowe: Republika Czeska
PARK NATURA Informacyjne i edukacyjne centrum ochrony środowiska Republika Czeska

Budynek jak pajęczyna w koronach drzew

 Inspiracją dla architektów były korony drzew rosnących w okolicy z pajęczynami błyszczącymi w słońcu. Tak zrodził się pomysł zaprojektowania budynku przypominającego pajęczynę w koronach drzew. Stopniowo ta pajęczyna rozwarstwiła się do dwóch poziomów w koronie. Najniższe piętro zaprojektowano dla uzyskania optycznego zmniejszenia bryły budynku i dlatego zostało ono ukryte w terenie nawiązującym do wału przeciwpowodziowego.

NATURA PARK (12)NOVATOP jest dominantą budynku.

Oprócz przyziemia, które zostało wykonane z betonu cała konstrukcja to masywne cało drewniane panele NOVATOP.
Wizualne drzewo świerkowe jest dominantą dla większości wnętrz, co w ten sposób podkreśla podstawową wizję całego projektu, która ukierunkowana jest na przyrodę. Sam budynek jest oszczędny, nie tylko z uwagi na jego eksploatację, ale głównie swoją koncepcją, i będzie mógł być przykładem możliwości obecnych oszczędnych technologii budowlanych.

NOVATOP SYSTEM 2Było to dla nas nowe i cenne doświadczenie” jak podkreśla lider teamu Dřevostavby MC, który montował ten nowy obiekt na bazie technologii NOVATOP-u. „Duże formaty i duże grubości paneli wymuszały na nas poświęcenie szczególnej uwagi dokładności obróbki oraz montażu na budowie. Bardzo trudne było osadzanie elementów ożebrowania do wcześniej przygotowanej stalowej konstrukcji, która tworzyła nie tylko pewnego rodzaju most nad ścieżką rowerową oraz równocześnie dała możliwość podniesienia 2 piętra ponad płytę fundamentową. Wszystko został wykonane na ocenę celującą!”

Autorzy projektu dokładali starań, aby budynek w jak najmniejszym stopniu ingerował w otaczającą go przyrodę. Przy doborze materiałów budowlanych uwzględniano nie tylko wielkość zużycia energii w czasie użytkowania budynku, ale także na miarę emisji powstających w czasie produkcji. „Budynek Natura Park udało się bardzo dobrze wbudować w otaczające środowisko naturalne. Na trzecim piętrze towarzyszy odczucie, że rzeczywiście znajdujecie się w koronach drzew, co także było pierwotnym zamierzeniem” stwierdza dyrektor Ekocentrum PALETA Jiří Bureš.

NATURA PARK (1)Ekocentrum Paleta już od 25 lat zajmuje się edukacją ekologiczną oraz wychowaniem w duchu ochrony środowiska ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież. Przez ten okres z tym programem zapoznały się setki tysięcy dzieci i osób dorosłych.

Inwestor: Ekocentrum PALETA, Pardubice
Projekt arch. : Ing. Tomáš Med, Med Pavlík architekci
Projektanci: PK projekt s.r.o.
Gen. dostawca: STAKO s.r.o.
Konstrukcja: NOVATOP SYSTÉM
Montaż konstrukcji: Dřevostavby MC

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Rozwoje Regionalnego oraz przez Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska RCz w ramach Systemu Operacyjnego Środowisko.

Opublikowano 16.10. 2015

Dokąd teraz?

Co to jest NOVATOP?

Certyfikowani partnerzy haldlowi