Pliki do pobrania

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna 
NOVATOP ACOUSTIC – dla akustyki PDF
Podkłady dla projektowania, Instrukcja montażu PDF
AGROP SWP – wielowarstwowa płyta z drewna masywnego PDF
NOVATOP STATIC – dla zakładek dachowych PDF
NOVATOP OPEN – elementy specjalne PDF
NOVATOP ELEMENT – na stropy i dachy PDF
NOVATOP SOLID – dla ściań i poprzeczek PDF

System konstrukcyjny

Complete catalog 
A complete catalog of construction details PDF

Poszczególne części detali konstrukcyjnych w programach PDF można pobrać tutaj:

I. Contructive components 
1. Walls PDF DXF DWG 2D
2. Ceilings PDF DXF DWG 2D
3. Roofs PDF DXF DWG 2D
II. Contructive details 
1. Wall connection PDF DXF DWG 2D
2. Ceilings connection PDF DXF DWG 2D
3. Roof connection PDF DXF DWG 2D
4. Windows and doors PDF DXF DWG 2D

Certyfikaty, świadectwa i protokoly

Poszczególne certyfikaty, świadectwa i protokoły można pobrać tutaj.