POŽADAVKY EU NA FORMALDEHYD PLNíME UŽ OD ROKU 2014

POŽADAVKY EU NA FORMALDEHYD PLNÍME UŽ OD ROKU 2014
DRŽÍME VYSOKÝ STANDARD VŠECH VÝROBKŮ AGROP I NOVATOP

Jako první evropský výrobce vícevrstvých masivních desek jsme začali používat novou generaci lepidel firmy AkzoNobel, a to už v roce 2014. Díky tomu jsme už s předstihem byli plně v souladu s legislativou EU ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP), vykazující formaldehyd jako rizikovou látku, která vešla v platnost 1.1.2016.

Emise formaldehydu 10x nižší než limity třídy E1
Testy, provedené u firmy WKI v Braunschweigu, prokázaly tak malé množství volného formaldehydu, že tato hodnota téměř odpovídá emisní hodnotě čistého nelepeného dřeva a existuje jen nepatrný rozdíl mezi přírodním dřevem a našimi produkty (0,01-0,02 ppm – 0,01-0,02 mg/ m3). Tyto hodnoty jsou až 10x nižší než limity E1 dle normy EN 717-1 (limit je 0,124 mg/m3) a zároveň nižší než velmi přísné limity Natureplus. (Tento prestižní certifikát naše desky úspěšně obhajují už od roku 2008.)

 

Více informací v příloze.

 

 

Publikováno 23.3. 2016

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?