SOLID pro stěny a příčky

NOVATOP SOLID jsou velkoformátové masivní panely z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated timber), které řeší především nosné a nenosné stěny a příčky popř. stropy.

Více informací

NOVATOP Solid

Zaujal Vás tento produkt?

Zjistit cenu

Popis

Panely se vyrábí z vysušených smrkových lamel skládaných do vrstev, orientace vláken jednotlivých vrstev je vždy kolmá k sousedním vrstvám. Počet vrstev může být různý a určuje konečnou tloušťku panelu. Lamely se mezi sebou lepí ve všech směrech a tak výsledný panel získává vynikající rozměrovou stálost.

Základní standardní formáty

6 000 x 2 500, 6 000 x 2 100, 5 000 x 2 500, 5 000 x 2 100 (max. 12 x 2,95 m)
Další formáty vychází z těchto základních formátů.

Tloušťky

Pro stěny: 62, 84 (42/42), 124 (62/62) mm
Pro stropy: 81 (27/27/27), 84 (42/42), 116 (27/62/27) mm

Kvality

pohledová, konstrukční (nepohledová)

Použití

Nosné a nenosné stěny, příčky, podklady stropů a střech, masivní střešní a stropní desky.

Výhody

Velkoplošné panely 6 x 2,95 m (max. 12 x 2,95 m), variabilní systém nosných konstrukcí stěn, tvarově stálé a pevné, variabilní formáty, tloušťky, kvality, minimalizace tepelných mostů.

Technické informace

Přehled formátů, mechanicko-fyzikální vlastnosti a diagramy předběžného dimenzování naleznete v Technické dokumentaci v souborech ke stažení.

 

  • SOLID pro stěny a příčky

    NOVATOP Solid je ekologický

  • SOLID pro stěny a příčky

    Je skvělý pro architekty

  • SOLID pro stěny a příčky

    Pevná konstrukce

Galerie produktu

Všechny reference NOVATOPu

Zaujal Vás tento produkt?

Zjistit cenu