PRVNÍ ČESKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM O ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOVÁCH

Klíčová slova: Centrum pasivního domu
PRVNÍ ČESKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM O ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOVÁCH

Centrum pasivního domu přináší ojedinělý vzdělávací program o pasivních domech s účastí předních odborníků v oboru.

Na konci srpna skončil testovací běh komplexního vzdělávacího programu o pasivních domech, který nemá v České republice obdoby. Díky kladným ohlasům a velkému zájmu startuje Centrum pasivního domu od konce září jeho další pokračování, tentokrát již v ostré verzi a v Praze.

Ze šestice kurzů si vybere každý, ať již pro svou práci potřebuje obecný vhled do světa energeticky efektivního stavění, nebo se chystá na náročnou rekonstrukci do pasivního standardu.

Podzimní běh kurzů začíná již v září!

Množství příkladů z praxe, odůvodnění chyb a vad, jednoduchý výtah teoretického základu, který je následně aplikovaný na realizacích i s uvedením následků při nedodržení technických podmínek,“ tak popsal v závěrečném shrnutí jeden z kurzů jeho posluchač.

Takto široký výukový modul s účastí předních odborníků v oboru je v České republice ojedinělý. A přece to jsou právě energeticky efektivní domy, kterým podle Směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budovy patří budoucnost.

Jak často zaznívalo i od samotných účastníků, obor navrhování pasivních a nulových domů prochází v současnosti prudkým vývojem a není nic cennějšího, než zkušenosti z praxe z první ruky.

A koneckonců znalosti z oboru energeticky efektivního stavění jsou i podstatnou výhodou na trhu. Slovy jednoho z účastníků: „Kurz byl určitě velmi dobrým přínosem pro moji další pracovní činnost. Po skončení prvního dne jsem na základě získaných zkušeností přesvědčil investora ke stavbě pasivního domu“.

Více informací o kurzu a lektorech naleznete na stránkách Centra pasivního domu

Jak vidí kurzy sami absolventi?

Naučte se navrhovat domy úsporně!

Převzato z tiskové zprávy CPD.

Publikováno 17.9. 2013

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?