První nulová dřevostavba v ČR

První nulová dřevostavba v ČR

Právě se staví první nulový dům v ČR s celodřevěnou konstrukcí NOVATOP z plně ekologických materiálů…

V říjnu 2010 se začala stavět na Vysočině nulová dřevostavba s krytým bazénem z plně ekologických materiálů. Tento u nás zatím ojedinělý projekt pochází z dílny brněnské společnosti Vize Ateliér a představuje nám ho hlavní stavební inženýr Rostislav Kubíček.

EKOLOGIE, ENERGIE a MIKROKLIMA

Nosnými myšlenkami projektu se staly EKOLOGIE, ENERGIE a MIKROKLIMA, tedy využití ekologických materiálů, úspora energií a dosažení co nejpříjemnějšího vnitřního prostředí.

Zadání od investora znělo: postavit rodinný dům pro pět osob v pasivním standardu s celoročně provozovaným krytým bazénem a s vysokým nárokem na kvalitu použitých materiálů i vnitřního mikroklimatu. Úkolem pro architekta a projektanta bylo navrhnout moderní atraktivní dům, který je založen na ekologických materiálech, a správně dimenzovat a synchronizovat zdroje i využití energie z obnovitelných zdrojů pro rozdílné provozy domu a bazénu.

—————————————————————————————————————-

Hlavní roli dostalo dřevo a NOVATOP! Jedná se o skutečnou dřevostavbu !

Těžko bychom hledali všestrannější materiál: dřevo je jedinou masově použitelnou obnovitelnou surovinou a jediným stavebním materiálem, který má pasivní bilanci CO2. V celém životním cyklu od pěstování až po recyklaci více CO2 pohltí, než vyprodukuje. Jeden metr krychlový dřeva dokáže vázat až 250 kg CO2! Tato užitečná vlastnost dřeva nevyprchá ani poté, co se promění v konstrukční materiál. Základním konstrukčním materiálem v tomto domě je NOVATOP, ojedinělá technologie celodřevěných velkoformátových panelů, která odpovídá přísným kritériím pro stavění pasivních staveb. Navíc všechny komponenty jsou vyráběny u nás, a to převážně z českých jehličnanů, a výrobní proces splňuje přísná kritéria pro celou řadu certifikací včetně „Natureplus“, nejvyšší mezinárodní známky ochrany přírody. Odhalená nosná konstrukce panelů v podobě smrkového dřeva může být navíc finálním řešením interiéru. Uvnitř takového domu dřevo krásně voní a dodává mu nezaměnitelné kouzlo. Zateplení celého domu bylo navrženo z dřevovláknitých desek Steico, které ve spojení s panely NOVATOP vytvářejí difúzně otevřenou konstrukci. Navíc tato izolace nejen brání rychlému vychladnutí v zimě, ale spolehlivě chrání interiér v létě proti přehřívání díky dlouhému fázovému posunu.

—————————————————————————————————————-

EKOLOGIE: příroda i recyklace

Dřevo: celý nosný konstrukční systém stěn, stropů a střechy je z masivních smrkových panelů NOVATOP, dřevo konstrukce zůstává v interiéru částečně přiznané. Dřevovlákno: tepelná izolace stěn a stropů jsou z dřevovláknitých desek, jedná se o rozvlákněné dřevo v tloušťkách větších než 300 mm. Hliněné omítky: na vnitřní povrchy budou použity hliněné systémové omítky v tl. 25 mm, jejichž pojivem není vápno ani cement, ale hliněný jíl. Nepálené hliněné cihly: součástí interiéru obývacího pokoje a pracovny budou plné cihly bez vypálení v tl. 140 mm, jejichž hlavní složkou je hliněný jíl. Ovčí vlna: do podhledů je vložena čistá ovčí vlna tl. 40 mm, která je ošetřena proti hmyzu, molům a plísním. Recyklované sklo: tepelná izolace základů je z granulátu pěnového skla, minimalizuje veškeré tepelné mosty k základům. Jde vlastně o štěrk, jehož kamínky jsou ze zpěněného recyklovaného skla, nasypané do výkopu v tl. 500 mm.  Bazénová hala je navržena z vápenopískových cihel.

ENERGIE: nulový dům

K nulovému domu vede cesta vždy přes dům pasivní. Nejdříve je nutné minimalizovat potřebu tepla na vytápění (na hodnoty pasivního domu) a poté pomocí technologií získat další energie (obnovitelné) ze slunce, země či větru. Tento projekt se skládá ze dvou objektů – rodinného domu a bazénu. Jsou od sebe tepelně odděleny, ale sousedí spolu a jsou propojeny dveřmi; lze je tedy posuzovat společně i samostatně. Pokud posuzujeme objekt rodinného domu a bazénu současně, pak lze říci, že se jedná o nulový dům. Nulové domy jsou domy, jejichž spotřeba „placené“ energie se blíží nule, přesněji měrná potřeba tepla na vytápění eA ≤ 5 kWh/m2/rok (zdroj: Stavební tepelná technika a energetika budov, Jiří Vaverka a kolektiv). Neméně podstatné je i posouzení samostatné. Budeme-li posuzovat pouze rodinný dům a nebudeme počítat se zisky z obnovitelných zdrojů (stavba bez bazénu, bez fotovoltaických panelů a tepelného čerpadla), pak se jedná o dům pasivní s měrnou potřebou tepla na vytápění 15 kWh/m2/rok. Pro dosažení těchto výsledků bylo nutné dům optimalizovat v dimenzačním programu PHPP (Passive House Planning Package).
V domě je použit systém rekuperace vzduchu pro dva oddělené provozy (dům a bazén) a zdrojem energie pro vytápění je tepelné čerpadlo se zemním vrtem. Z integrovaného zásobníku tepla je vyvedeno teplovodní topení, které je zabudováno ve stěnách. Vzájemné energetické skloubení dvou různých provozů, jež mají rozdílné vnitřní klima a využití, není pro projektanta jednoduché. Správné řešení klade velký důraz na znalosti o využití TZB systémů a na koordinace všech specialistů, kteří se na něm podílejí. Velký důraz byl kladen také na snížení nákladů na provoz bazénové části.

MIKROKLIMA: komfort pro obyvatele

Vnitřní prostředí domu a pocity člověka v něm jsou ovlivněny spoustou faktorů – převážně teplotou, vlhkostí a čistotou vzduchu a teplotou okolních povrchů. Tyto vlastnosti jsou ovlivněny jak materiály použitými pro stavbu, tak technickým zařízením.
Rekuperace: pro větrání prostor rodinného domu je použita vzduchotechnická jednotka s rekuperací (zpětným získáváním) tepla a vlhkosti s účinností 93 % pro teplo a 65 % pro vlhkost. Prostory jsou proto 24 hodin denně větrány čerstvým vzduchem tak, že v průměru jednou za 3 hodiny dojde k výměně veškerého vzduchu v domě. Rekuperace vlhkosti napomáhá především v zimě, kdy je vlhkosti nejméně. Regulace vlhkosti vzduchu a pohlcování nečistot: relativní vlhkost vzduchu je pro člověka přijatelná mezi 35 až 65 %. Abychom docílili těchto hodnot v průběhu celého roku, jsou v domě použity materiály jako hliněné nepálené cihly, hliněné omítky, ovčí vlna a sádrovláknité desky Fermacell greenline s látkou na bázi kreatinu. Tyto materiály dokáží vlhkost rychle akumulovat, když je jí nadbytek (při koupání, vaření, sušení prádla atp.), a poté pozvolna vydávat, když je jí v interiéru nedostatek. Zmíněné materiály navíc obsahují kreatin (či látky na jeho bázi), který je schopen pohlcovat nečistoty z ovzduší – formaldehyd, ozon apod.).

Stěnové teplovodní vytápění: k vytápění je použito stěnové topení ukryté v hliněných omítkách. Tento druh topení je ve srovnání s jinými (např. podlahové topení) hodnocen jako nejpříjemnější díky rovnoměrnému ohřevu vzduchu po celé výšce místnosti, teploty v místnostech jsou velmi vyrovnané jak u stropu, tak u podlahy. Akumulace tepla: pro příjemný pocit obyvatel domu je podstatné, aby teplota v místnostech příliš nekolísala. Proto je důležité mít v domě materiály, které dovedou teplo akumulovat. Železobetonová základová deska je uvnitř tepelné obálky domu a dokáže akumulovat energii sezonně. V létě, když jsou okolní teploty vyšší, deska chladí a přitom se ohřívá, naopak v zimě, když jsou okolní teploty nižší, deska teplo vydává a přitom chladne. Další materiály jako masivní dřevo, anhydrit a hlína dokážou akumulovat teplo daleko rychleji a proto regulují teploty při náhlých změnách počasí (sluneční svit/zataženo, den/noc). Teploty povrchů: pro tepelnou pohodu člověka je důležité, aby teploty okolních povrchů byly vyrovnané a jejich rozdíl činil max. 3 °C. Pokud jsou teploty v nerovnováze, člověk se snaží dorovnat tento diskomfort teplotou vzduchu a topí na více než 22 °C. V tomto domě jsou povrchové teploty obvodových konstrukcí stěn, stropů, a podlah okolo 19,5 °C (u běžných domů cca 15 °C) a u oken okolo 16,5 °C (u běžných oken cca 9 °C). Pro docílení těchto teplot jsou obvodové konstrukce izolovány více než 30 cm tepelné izolace (Um = 0,167 W/m2.K), pro okna jsou použita trojskla s argonem (Ug = 0,5 W/m2.K) a veškeré konstrukce jsou na sebe napojeny bez tepelných mostů.

—————————————————————————————————————-

Pár otázek pro hlavní tvůrce projektu – ing. Rostislava Kubíčka a ing. arch. Martina Krče:

Váš ateliér upřednostňuje stavby energeticky pasivního typu. Přicházejí k vám klienti, kteří už jsou o filosofii pasivních domů přesvědčeni, anebo to čeká vás?
Část klientů už nějaké základní povědomí o pasivních domech má, všichni se ale shodnou na jednom, že chtějí uspořit energie.

Dáváte přednost vlastní volbě materiálů a samotné konstrukce domu, nebo v těchto záležitostech rozhodují výhradně vaši klienti?
Volba materiálů není vždy jednoznačná, pokud investor nemá jasno v tom z jakého materiálu by měl být jeho budoucí dům, tak nad tímto rozvedeme debatu a zvážíme plusy a mínusy jednotlivých materiálů, které připadají v úvahu.

Pokud klient bude spoléhat na vaše doporučení, které materiály upřednostňujete? Je na prvním místě ekologie, design nebo energetická úspora?
Všechny tyto aspekty jsou velmi důležité a já doufám, že je všechny najdete i v našich návrzích. Nemyslím si, že by jsme výhradně preferovali jeden druh materiálu, jsme přece jen mladý otevřený tým, který se nebrání využívání nových materiálů a technologií.

Čím je dům, který je představený výše, netradiční?
Myslím, že se jedná o jednu z prvních realizací u nás, kdy se jedná o nulový dům i s vnitřním bazénem, to samo o sobě rozhodně nebylo jednoduché zadání. V domě je použita celá řada přírodních materiálů, které zlepšují mikroklima a tím přispívají k větší pohodě pro obyvatele domu, například jsou to hliněné omítky nebo pohledové dřevěné panely. Za zmínku stojí i zakládání stavby na granulátu pěnového skla, díky tomu nevznikají žádné tepelné mosty mezi základovou konstrukcí a stěnami.

Nulový dům – spotřeba menší než 5,0 kWh/m²

Takže váš klient měl jasno už na začátku projektu, že hodlá využít masivní dřevěné panely?
Ne tak úplně. Investorům sice jsou příjemné přírodní materiály, ale k systému dřevěných masivních panelů Novatop jsme došli až postupně. Na začátku jsme veděli pouze my, že existují systémy z dřevěných masivních panelů a znali jejich výhody. Hledali jsme tedy, kteří výrobci jsou i na našem trhu. Nakonec byl vybrán český výrobce (výrobce systému Novatop), který byl nejblíže místu stavby. Rozhorující byla jak kratší vzdálenost pro dovoz materiálu tak i schůzka s panem Biskupem (certifikovanou realizační firmou , stavící ze systému NOVATOP), ten ukázal klientům kvality tohoto systému přímo na zrealizovaných stavbách.

Je obtížné skloubit požadavky designu, pasivního standardu a současně ekologického charakteru stavby?
Dle našeho názoru pojmy pasivní standard a ekologie jsou si velmi blízko, ale co se týká designu, tak máme ještě hodně co dohánět, pokud by jsme se měli srovnávat se západní evropou. Klíč je v tom, že existuje vazba(takový trojúhelník) mezi autorem návrhu, investorem a stavební firmou. A pokud jeden z těchto článků neodvede perfektní práci, tak to bude na výsledku zcela jistě vidět a vlastní realizace nebude uspokojivá. Není to jen otázka pěkného designu při studii, protože existuje dlouhá cesta od studie až po dokončení stavby.

Z vašich realizací je patrné, že dřevo vnímáte pozitivně a používáte jej v interiéru i exteriéru. Je pro vás spojení pohledového dřeva v interiéru a zároveň konstrukčního masivního stavebního prvku zajímavou výzvou?
Určitě, dřevo je úžasný materiál s velkým potenciálem do budoucna, vždyť se podívejme třeba do Švýcarska nebo Rakouska, tam jsou k vidění úžasné stavby a technický a konstrukční vývoj tam jde velmi rychle vpřed.

Je náročné projektovat stavby v tomto novém konstrukčním systému?
Jsou tady určitá specifika oproti zděným domům, ale nemyslím si, že by to bylo nějak obzvláště těžké. Možná jde o to, že se na školách dřevostavbám (kromě krovů) věnuje jen velmi málo času a studenti si tak v projektech osvojují především zděné stavby. Ale na druhou stranu je tady cítit zřetelný trend zvyšování počtu dřevostaveb.

Vytvářeli jste svoje originální konstrukční spoje a detaily anebo jste vycházeli z doporučených řešení?
Pokud to bylo možné, tak se povětšinou vycházelo ze standardních konstrukčních řešení, ale některé detaily jsou originály, jde o pohledově viditelné prvky fasády nebo jde o detaily, které bylo třeba upravit tak, aby vyhověli podmínkám pro pasivni standard daného tipu objektu a místním klimatickým vlivům.

Dá se předpokládat, že stavba s konstrukcí NOVATOP nebyla pro váš ateliér tou poslední?
Předpokládáme, že poslední stavba to nebude. Spíše očekáváme další realizace s touto konstrukcí.

Děkujeme za poskytnutí rozhovoru.

——————————————————————————–

Projekt: Vize Ateliér, kontakty naleznete v sekci “Proškolené firmy” nebo na: www.vizeatelier.eu Realizace: Certifikovaný partner Dřevostavby BISKUP.  Vize ateliér, Dřevostavby Biskup i NOVATOP jsou členy sdružení Centrum pasivního domu

Rozhovor připravil Stanislav Müller, DiS., DřevoPortál

Publikováno 11.1. 2011

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?