První plusová dřevostavba, Brno

Klíčová slova: ČR | Dřevostavby MC | Vize Ateliér
První plusová dřevostavba, Brno

Plusový rodinný dům z konstrukčního systému NOVATOPDovedete si představit rodinný dům postavený do proluky pouhých 5,5 m se dvěma samostatnými byty pro 2 a 4 osoby? S tímto nesnadným úkolem se vypořádali projektanti ze společnosti  Vize Ateliér, s.r.o. a zvládli to na výbornou! Navíc se u tohoto domu podařilo dosáhnout standardu energeticky plusového domu. Je to tedy první dům v České republice splňující standard dle nejnovější ČSN 73 0540!

Navržený objekt je novostavba řadového rodinného domu s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Z východní a západní strany je stavba přistavena k sousedním objektům, proto jsou hlavní vstup a prosklená fasáda orientované z jižní strany. Schodiště zpřístupňující jednotlivé obytné jednotky se vstupy jsou orientovány na sever.  V rodinném domě jsou navrženy dva samostatné byty o ploše 53 m2 a 94 m2 s vestavěnou garáží pro jedno auto.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Stěny nevytápěného suterénu jsou navrženy jako masivní zděné a na ně bude vytvořena stropní železobetonová deska. Nad touto deskou vzniknou vlastní obytné prostory.

plusovy_rodinny_dum_komin_3D (3)Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem stavby v proluce byl pro konstrukci domu zvolen systém NOVATOP. Použitím masivních dřevěných panelů tl. 84 mm bylo možné ušetřit až 7,3m2 využitelné podlahové plochy! (Tato úspora je počítána oproti zdivu z vápenopískových cihel tl. 175 mm.) NOVATOP bude ponechán v interiéru v pohledové kvalitě. Stropní konstrukce v 1. a 2. patře jsou řešeny z dutých elementů NOVATOP, které jsou vyplněny vápencovým vsypem, který slouží jako zvuková izolace.  Střešní konstrukce je tvořena I-nosníky. Mezi střešní nosníky bude provedena foukaná izolace z celulózy. Na jižní a severní straně zpestří fasádu obklad z opalovaného dřeva.

Okna a venkovní dveře jsou navržena od výrobce OPTIWIN. Ty mají moderní konstrukci, která počítá se zabudováním rámů do tepelné izolace a díky proporcím rámu má okno větší plochu zasklení. Zasklení bude provedeno speciálním solárním trojsklem. Jejich stínění zajistí látkové screeny (venkovní látkové rolety) v různých barevných provedeních.

CELODŘEVĚNÁ KONSTRUKCE:

  • stěny: NOVATOP SOLID tl.  84 a tl. 124,
  • strop 1. NP: NOVATOP ELEMENT tl. 200mm
  • strop 2. NP: NOVATOP ELEMENT tl. 220mm a vápencový vsyp 40kg/m2
  • vnitřní stěny v pohledové kvalitě

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Zastavěná plocha: 76 m2
Užitná plocha:  144 m2
Vytápěný prostor:  370 m2
Obestavěný prostor: 595 m2

Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP:  10 kWh/(m2a)
Měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 790329:  10 kWh/(m2a)
Celková potřeba primární energie dle PHPP:  -3 kWh/(m2a)
Celková potřeba primární energie dle TNI 790329:  -60 kWh/(m2a)
Měrný příkon tepla:  12 W/m2

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ

Dům splňuje standard plusového domu. Novinkou je definice standardu energeticky nulového domu pomocí roční bilance energetických potřeb a energetické produkce v budově a jejím okolí. Ty jsou vyjádřené v hodnotách primární energie, která má být rovna nule. Ta je poprvé uvedena v normě ČSN 73 0540 (s platností od 5/2012). Plusový dům pak musí mít tuto hodnotu menší než nula. Velmi zjednodušeně se tedy dá říct, že „plusové domy, jsou domy, které dokáží vyrobit více energie, než spotřebují“. Primární energie je energie, která v sobě má započítanou účinnost výroby (dle zařízení, které ji vyrábí) a ztráty při přenosu této energie.

K plusovému domu vede cesta vždy přes dům pasivní. Nejdříve je nutné minimalizovat potřebu tepla na vytápění (na hodnoty pasivního domu, tj. max. 15 KWh/m2a) a poté pomocí technologií získat další energie (obnovitelné) ze slunce, země nebo větru.

Šikmá část střechy orientovaná k jihu počítá s osazením fotovoltaických a termických panelů.

V domě je samozřejmostí větrací jednotka s rekuperací vzduchu pro každý byt samostatně. Vzduch bude nasáván ze severní strany ze zahrady, bude proto 24 hodin denně čerstvý a svěží. Rekuperace pak jako bonus uspoří i finance a to dohromady 9 tis. korun ročně.

Vytápění budou zajišťovat nízkoteplotní podlahové rozvody, u kterých povrchová teplota nepřekročí rozdíl 3°K oproti teplotě vzduchu. To proto aby dlouhodobá teplota od nohou neměla špatný vliv na zdraví majitelů.

Velmi zajímavá je zvolená koncepce financování domu. Dům bude realizován pro mladou rodinu, která bude využívat jeden byt. Druhý byt je možné pronajímat a tím snížit náklady na měsíční splátky hypotéky o polovinu. Měsíční splátka hypotéky se pak bude rovnat nájmu v cizím bytě. Rodina bude tedy žít ve vlastním domě a měsíční náklady bude mít stejné jako jinde pouze v pronájmu.

Návrh:  Vize Ateliér s.r.o.

Realizace NOVATOP konstrukce: Dřevostavby MC, 2014

Publikováno 1.5. 2014

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?