Rodinný dům, Trojanovice

Klíčová slova: ČR | Dřevostavby MC
Rodinný dům, Trojanovice

Rodinný dům v Trojanovicích byl již od prvopočátků projektován se zřetelem na symbiózu vnitřního řešení s vnějším. Základní hmotová premisa koresponduje se základní potřebou separace klidové a denní zóny. Výsledný dům je tedy utvářen elementární kvádrovou hmotou, která je rozdělena v poměru 1:3 na část veřejnou a soukromou. Rozdílné stupně intimity prostředí a rozdílnost vnitřních provozů je vyjádřena navenek vyvýšením hmoty obývacího pokoje s kuchyní a stolováním. Toto řešení se logicky odráží i v řešení střešních rovin. Zatímco klidová část je zastřešena sedlovou střechou, denní zóna je zastřešena plynule navazující pultovou rovinou.

Samotná orientace hmoty je udávána jednak geometrií dotčeného pozemku a slunečními poměry, jednak křivkou biokoridoru. Dům je z těchto důvodů orientován podélně z místní komunikací. Technicko-hygienické provozy jsou směrovány na východní a severní stranu, kdežto obytné místnosti jsou lokalizovány směrem na západní a jižní stranu. Umístěním domu je maximálně uvolněna zahradní část řešené parcely. Východní část pozemku je naopak minimalizována a nachází se v bezprostředním styku příjezdové komunikace.

02

Dispozice objektu se rovněž promítá ve způsobu perforace jednotlivých fasád. Zatímco východní část domu je členěna systémem nízkých pásových oken, jihozápadní fasády preferují výhradně vysoká francouzská okna, poskytující maximální kontakt interiéru s exteriérem. Výsledná povrchová tvář domu je navržena v kombinaci omítky s dřevěným obkladem.

Rodinný dům v Trojanovicích je navržen z dřevěného stěnového systému Novatop (obvodové stěny, příčky, stropy), který je doplněn vrstvou minerální izolace Isover. Při volbě základního konstrukčního materiálu Novatop sehrála rozhodující roli tradice dřeva ve stavitelství a architektuře, maximální svoboda ve tvarování a perforování velkoformátových panelů (samozřejmě v měřítku rodinného domu), možnost užití panelů v interiéry bez další povrchové úpravy a v neposlední řadě – investorem žádaná rychlost výstavby.

Nosnou konstrukci stěn i příček tvoří panely NOVATOP SOLID tl. 84 a 62 mm s částečným využitím pohledového dřeva v interiéru. V hlavním obytném prostoru je vytvořen prostor pro mezonet, který elegantně řeší žebrové panely NOVATOP ELEMENTS o výšce 160 mm .

Dům na klíč byl investorům předán za 4 měsíce v září 2012.

 

 

Projekt:  Master Design s.r.o.  www.architekti-projektanti.cz

Realizace domu na klíč: Dřevostavby MC

Dřevostavby-MC     

CNTP_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno 10.5. 2012

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?