Stavbaři se pohybují na hraně kvality

Klíčová slova: ČKAIT

Vybrali jsme pro Vás z internetového portálu ČKAIT a Dřevařský magazín

 

Téměř 60 % stavebních firem realizuje stavby na hranici bezpečné ceny. Vyplývá to z výsledků Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou zpracovala CEEC Research. Kvalita stavebních prací se stává aktuálně velmi významným tématem na českém i slovenském trhu.

Bezpečnou cenu definují Česká komora architektů (ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) jako cenu, za kterou lze se zárukou vyprojektovat (případně i realizovat) kvalitní, bezpečnou stavbu. Stavby projektované (případně realizované) za bezpečnou cenu mají zaručenou užitnou hodnotu v čase, u takových staveb nedochází k následnému navyšování nákladů stavby a jejího provozu.

Podle výsledků výzkumu stavební firmy přistupují ke snižování kvality realizované práce v důsledku vysokého tlaku zadavatele na snižování ceny zakázky. „Tento trend však z dlouhodobého hlediska může mít pro investora přesně opačný dopad, tedy větší množství oprav a tím pádem i výrazně vyšší náklady na údržbu staveb,“ dodává Jiří Vacek, ředitel CEEC Research, analytické společnosti specializující se primárně na segment stavebnictví ve středoevropském regionu.

Více se o “boji” projektantů o bezpečné ceny dočtete na stránkách ČKAIT.

Publikováno 14.11. 2012

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?