Střešní nástavba školy, Čakovice

Klíčová slova: ARCHCON atelier | ČR | Dřevostavby MC
Střešní nástavba školy, Čakovice

Základní škola Eduarda Beneše v Čakovicích použila k realizaci střešní nástavby panely NOVATOP, vznikly tak dvě nové učebny a dva učitelské kabinety. V posledních letech se výrazně mění prostředí interiérů škol. Obecně je známo, že na pohodu a pozornost žáků má obrovský vliv barva učebních prostor ale také druh použitých materiálů. Snad nikdo nezpochybňuje v tomto směru výjimečně pozitivní vlastnosti dřeva, přesto se jeho použití v našich školách stále nenosí.

Projekt realizovala společnost  ARCHCON atelier, s.r.o. Autorce tohoto odvážného řešení, Ing. Ireně Truhlářové, se podařilo něco, co jiné architektonické ateliéry považují za nemožné. Jakým vývojem si Váš návrh prošel, než získal podobu, ve které jej můžeme už v Čakovicích vidět?

„Nejprve jsme vypracovali dvě varianty studie, které jsme předložili městské radě a prezentovali také veřejnosti. První varianta zachovávala architektonický výraz budovy – valbovou střechu, vznikly tak však pouze dvě třídy bez zázemí pro učitele. Touto variantou jsme zamýšleli prezentovat zastáncům zachování stávajícího vzhledu stavby její horší využitelnost. Třídy by nesplňovali požadavek vyhlášky na 3 m světlé výšky – bylo by nutné projednávat výjimku na hygieně.

V druhé variantě – vítězné – jsme architektonický výraz stavby pozměnili, střechu budovy jsme zvýšili tak, abychom vytvořili dvě plnohodnotné třídy se světlou výškou 3 m, kabinety pro učitele, ale i prostor pro umístění telekomunikačního zařízení.“

Jak se Vám podařilo přesvědčit zřizovatele, že použijete masivní dřevěné lepené desky?

„Díky geometrii střechy se stal ideálním řešením systém NOVATOP. Potřebovali jsme se s konstrukcí vejít pod římsu sousední střechy, a to žádná jiná konstrukce neumožňovala. Zároveň si žebrové střešní panely NOVATOP snadno poradily s velkým rozponem a velkými otvory o průměru 750 mm pro světlovody. Zásadním kritériem byla také nízká hmotnost celé dřevěné konstrukce, která minimalizuje zátěž původní stavby. A v neposlední řadě také vytvoření štíhlé konstrukce římsy tak, aby netvořila tepelný most. Dalším velmi důležitým argumentem byla rychlost výstavby, protože původním záměrem byla realizace během letních prázdnin. Jako přidaná hodnota této volby se ukázala možnost využití pohledového dřeva – veškeré konstrukce stropů v interiéru jsou dřevěné a dřevo je i na střední nosné stěně směrem do učeben. To zaručuje příjemné pracovní prostředí, útulné a zároveň moderní.“

Potýkali jste se s požární bezpečností?

Koncept požárně bezpečnostního řešení konzultujeme se specialisty vždy již ve fázi studie. Proto v dostatečném předstihu víme, co si můžeme dovolit a kdy musíme z požadavků slevit. Přijdeme vždy s  odvážnými představami a hledáme řešení, jak je realizovat – například u tohoto projektu jsme si prosadili dřevěné pohledové konstrukce přímo ve třídách. Požární odolnosti materiálů a skladeb konstrukcí jsou doloženy certifikáty výrobců a splňují přísné normové požadavky. NOVATOP SOLID tloušťky 84 mm splňuje sama o sobě požadovanou požární odolnost 45 minut. Předstěny u obvodových stěn jsme zvolili pro umístění minerální tepelné izolace (je to ekonomicky výhodnější, než zateplovat pouze z exteriéru) a pro vedení rozvodů instalací.“

Kdybyste dostala příležitost navrhnout další nástavbu školy z masivních dřevěných desek, šli byste do toho? Co byste například udělali jinak…

„Neváhala bych ani okamžik. Pravděpodobně bych se pokusila investora přimět k většímu použití pohledového dřeva, případně k zakomponování vybavení interiéru (např. úložné prostory) do konstrukce. Materiál stropní konstrukce NOVATOP ELEMENT také umožňuje zapouštění světel a vedení instalací přímo v konstrukci – taková řešení jsou pro nás výzvou, představují však zvýšené nároky na koordinaci.“

Realizaci dřevěné konstrukce zajišťovala společnost Dřevostavby MC, která s tímto materiálem má velké zkušenosti. Jak dlouho trvala montáž prvků NOVATOP?

 Stavbu jsme realizovali ve čtyřech lidech a do čtvrtého dne od započetí montáže jsme dokončili obě části nástavby včetně úklidu staveniště. Preciznost stavebního systému a rychlost montáže tak všechny účastníky stavby příjemně zaskočila,“ říká lídr společnosti Martin Novák a dodává: „Hlavní výhoda tohoto systému je jednoduchost a rychlost, protože když sundáte starou střechu, musíte ji co nejrychleji nahradit novou. A samozřejmě váha! Díky nízké hmotnosti můžeme nástavby dělat i tam, kde by se jinak realizovat nedaly. To platí pro větší objekty i rodinné domy. Především staré zděné konstrukce mnohdy další zděné patro neunesou. A v mnoha případech skoro nejdůležitější je, že realizace dřevěných nástaveb není nákladnější než při  použití jiných technologií. Naopak, je mnohem efektivnější.“

Potrápilo vás počasí?

“Obavy z počasí nejsou nikdy zbytečné, i když oproti jiným způsobům stavění nepotřebujeme týdny skvělého počasí. Stačí nám pár dní. Nicméně jakmile se mohlo začít montovat, začalo pršet a museli jsme výstavbu přerušit na jeden den. Samozřejmě problém byl i vítr, ale měli jsme šikovného jeřábníka, který si s ním poradil.”

Zkoušeli jste si sestavení některých částí „nanečisto“ dole anebo vše probíhalo naostro?

“Vše jsme montovali naostro nahoře ve čtvrtém patře, ale samozřejmě jsme se na vše předem pečlivě připravovali.”

Věříme, že toto řešení střešní nástavby nebude u nás ojedinělé. Trend dřevěných školek a škol je patrný v řadě zemí a je dobře, že i díky těmto projektům přichází konečně i k nám.

Rozhovor připravil: Stanislav Müller, DiS.
DrevoPortal.cz


Projekt:

Realizace:
Dřevostavby-MC

Publikováno 3.5. 2012

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?