Plánování výroby

Výroba dřevěných stavebních panelů NOVATOP vyžaduje vysokou míru předběžného plánování. Vzhledem k unikátnosti každého projektu nelze projektovou dokumentaci po jejím odsouhlasení již měnit. Výrobní proces lze spustit až tehdy, jsou-li vyjasněny a do prováděcích výkresů zaneseny veškeré projektové specifikace. Cílem výrobce je dodat hotové a plně opracované komponenty přímo na místo montáže.

Postup při plánování:

  1. Studie projektu.
  2. Zpracování či přepracování projektu do systému NOVATOP.
  3. Kontrola provedení s případnou optimalizací rozměrů pro výrobu a ujasnění některých detailů.
  4. Ověření statiky jednotlivých komponentů v souvislosti se statikou celého objektu.
  5. Definování požadavků protipožární ochrany, zvukové izolace a pohledové kvality dřeva.
  6. Stanovení předběžného postupu montáže a s tím související číslovaní panelů a ložení na kamion.
  7. Vypracování výrobní dokumentace.
  8. Doprava – způsob dopravy je volen podle konečných formátů jednotlivých panelů, a to s návazností na vykládku a montáž.

 

Postup pro zpracování projektové dokumentace naleznete v souborech ke stažení

Zjistit cenu

Kalkulačka NOVATOP

Spočítejte
si cenu kontstrukce
Vašeho domu
sami!