V souladu s přírodou

V každém panelu našeho stavebního systému NOVATOP je skutečný strom s jeho vlastním příběhem, který se přirozeně prolne s příběhem lidí, kteří si dům ze dřeva vysnili, postavili a žijí v něm.

Možná i vy zde najdete začátek svého nového životního příběhu.

Jak dřevo přispívá k ochraně životního prostředí?

  • Dřevo je obnovitelná surovina – neustále dorůstá
  • Každých 108 vteřin v našich lesích doroste dřevo na jeden rodinný dům
  • Dřevo je jediný stavební materiál, který v celém svém životním cyklu od růstu přes výrobu až po zabudování do stavby více CO2 (oxidu uhličitého) pohltí, než vyprodukuje
  • Každý strom z atmosféry odebírá CO2, pomocí fotosyntézy ukládá uhlík ve dřevě a kyslík postupuje zpět do atmosféry

 

Znáte lepší a efektivnější surovinu?

NVT_ilustrace CO2

Jak NOVATOP přispívá k ochraně životního prostředí?

  • Zpracováváme obnovitelnou a ekologicky čistou surovinu z trvale obhospodařovaných lesů. Na místě, kde se les vytěží, vyroste les nový.
  • Zpracováváme převážně dřevo českých jehličnanů při dodržování přísných ekologických předpisů, výrobní proces splňuje náročná kritéria pro celou řadu certifikací včetně PEFC a Natureplus.
  • Zpracováváme surovinu, která má jako jediný stavební materiál pasivní bilanci CO2 (oxidu uhličitého). Dřevo v celém životním cyklu od růstu až po zabudování do stavby více CO2 pohltí, než vyprodukuje. Naopak při výrobě cementu, pálení cihel či vápna se obrovská množství tohoto plynu pouze uvolňují.
  • Jeden m3 dřeva váže až 250 kg CO2. Při průměrné spotřebě 100 – 150 m3 dřeva na jeden dům a životnosti stavby minimálně 100 let se jedná o nezanedbatelné množství.
  • Ročně zpracujeme přes 60.000 m3 řeziva a vyrobíme cca 1.300.000 m2 desek. Každý 1m2 váže přibližně 17kg CO2 (oxidu uhličitého). Za rok naše desky uvážou přes 22 milionů kg CO2 , to odpovídá přibližně 147 milionům kilometrů jízdy autem – pro lepší představu to znamená objet zeměkouli 3600x.

Znáte lepší a efektivnější způsob udržitelného stavění?

 

Dřevo v číslech

Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které se lidstvo naučilo využívat ke stavbě obydlí, výrobě pracovních nástrojů i jako zdroje energie. Většina v současnosti užívaných stavebních materiálů je vyráběna z neobnovitelných zdrojů a jejich výroba je energeticky vysoce náročná.

Česká republika zaujímá mezi evropskými státy 12. místo v lesnatosti (33,5 %), v zásobě dřeva na 1 hektar je na 4. místě (245,8 m3/ha) a v ročním přírůstu na 1 hektar je na 6. místě (7,8 m3/ha). Celkový roční přírůst (to, co v lesích ročně naroste) je v českých lesích přibližně 18 mil. m3 a ročně se vytěží zhruba 14 – 15 mil. m3. To znamená, že každoročně se zvětší zásoby dřeva nejméně o 3 mil. m3.

Každý Evropan má k dispozici téměř 1 m3 dorůstajícího dříví ročně. Každých 80 let vyroste v Evropě na každou tříčlennou rodinu 240 m3 dřeva, přičemž ze 140 m3 zpracovaných na užitkové dřevo lze postavit rodinný dům s kvalitní izolací a 80 let ho velmi levně vytápět. Ze zbývajících 100 m3 lze vyrobit nábytek a řadu ostatních výrobků. Takto zpracované dřevo lze po letech několikanásobně recyklovat nebo ho spálit a vzniklé teplo opět různými způsoby využít. Zapomínat by se nemělo ani na další přínos lesů: jedinečný krajinotvorný prvek, rekreace, ochrana kvalitní pitné vody a půdy, biodiverzita, výroba energie z biomasy apod.

Zdroj: CO2 BANK Švýcarsko – www.co2-bank.ch
Nadace dřevo pro život – www.drevoprozivot.cz

 

Zjistit cenu

Kalkulačka NOVATOP

Spočítejte
si cenu kontstrukce
Vašeho domu
sami!