Výhody

Technologická vyspělost NOVATOPu eliminuje chyby a zásadně tak zvyšuje kvalitu hotových staveb. Výrazným argumentem je jednoduchost provedení konstrukčních detailů, minimální počet montážních spojů a jednoduché skladby stěn. Jednoduchost provedení se promítá nejen do rychlosti výstavby ale především do kvality a ekonomické stránky celé stavby. NOVATOP je vhodný pro rodinné i bytové domy, ale také pro rekonstrukce, přístavby, nadstavby apod. Umožňuje vyhovět dílčí dodávce stěn či střechy stejně jako komplexnímu řešení celé stavby.

Masivní a skutečně celodřevěná konstrukce

Všechny panely se vyznačují vysokou pevností a stabilitou při namáhání tlakem i tahem a mimořádnou statickou únosností – vytváří masivní, bezpečnou a skutečně celodřevěnou konstrukci.

Rychlost výstavby

Konstrukce se skládá jako stavebnice. Všechny panely se vyrábí v přesných formátech s vybraným opracováním spojů, s otvory pro okna a dveře a s dalšími individuálními úpravami jako příprava tras pro rozvody či doplnění izolací. Hotové panely jsou expedovány přímo na staveniště, kde se z nich za pomocí jeřábu sestaví během několika hodin celý objekt.

Vzduchotěsnost (Velmi podstatné pro pasivní domy!)

Všechny panely NOVATOP jsou plošně neprůvzdušné, a to díky podélně lepeným spárám mezi lamelami a vyspravení suků (u panelů NOVATOP SOLID je vzduchotěsnost zajištěna už při tloušťce 62 mm). Zásluhou těchto vlastností vytváří vzduchotěsnou obálku i bez foliových parozábran, což dokazuji výsledky měření (Blowerdoor testy) při konkrétních realizacích. Pro dosažení vzduchotěsnosti je klíčová projekční fáze a důsledné provedení všech detailů na staveništi (vzájemná spojení a prostupy jako např. okna, ventilace apod.). Díky přesnému opracování panelů NOVATOP je těchto detailů nesrovnatelně méně než u jiných stavebních systémů. Protokoly o měření vzduchotěsnosti najdete v souborech ke stažení v sekci certifikáty.

Difuzní otevřenost (Velmi podstatné pro kvalitu vnitřního prostředí bez plísní!)

Konstrukce NOVATOP zůstává s vhodně zvolenou izolací difuzně otevřená. Panely NOVATOP jsou v celém průřezu z masivního dřeva a redukují prostup vlhkosti účinně. Část vlhkosti postupuje do konstrukce a dále do exteriéru, část je absorbována a zadržena dřevem a po snížení vlhkosti v interiéru je znovu uvolňována zpět. Díky těmto vlastnostem není v konstrukci zapotřebí foliová parozábrana, čímž odpadá jedno z nejvíce problematických míst při montáži dřevostaveb. V difuzně otevřené konstrukci je obvodový plášť tvořen izolací na vnější straně panelů NOVATOP, popř. instalační předstěnou na straně vnitřní. Skladba je navržena s ohledem na difuzní odpory jednotlivých vrstev tak, aby se rosný bod nacházel co nejblíže exteriéru při různých typech izolací.

Fázový posun (Velmi podstatné proti letnímu přehřívání!)

Významným a stále zanedbávaným faktorem ovlivňujícím tepelnou pohodu uvnitř stavby je tzv. fázový posun teplotního kmitu. Jedná se o vlastnost konstrukce, která zpomaluje vliv působení extrémních teplot vyvolaných slunečním zářením. Působením slunce se povrch obvodového pláště budovy ohřívá a zvýšení teploty materiálu se šíří směrem k interiéru. Fázový posun je doba, za kterou se změna teploty na vnějším povrchu konstrukce projeví na straně interiéru. Fázový posun masivních panelů NOVATOP je dle tlouštěk v rozmezí 3 až 7 hodin. V kombinaci s dřevovláknitou izolací to může být až okolo 15 hodin.

Požární odolnost

Panely NOVATOP lze použít i k výstavbě bytových a průmyslových objektů vč. staveb se zvýšenými nároky na požární bezpečnost jako jsou školy nebo nemocnice, jednotlivé segmenty stavby lze optimalizovat do potřebných dimenzí. Všechny masivní komponenty mají obrovskou výhodu v tom, že odhořívají pouze plošně a tím pádem se konstrukce oslabuje pomaleji. Oproti tomu dřevěné prvky skeletových i rámových staveb mohou byt při požáru oslabovány odhoříváním z několika stran současně. Díky tomu pak musí být více naddimenzovány anebo chráněny dalšími materiály. Protokoly o klasifikaci požární odolnosti najdete v souborech ke stažení v sekci certifikáty.

Zvuková izolace, Akustika

Účelem stavební konstrukce je zabránit šíření hluku, a to ať už se jedná o hluk vznikající mimo budovu, způsobený zejména dopravou, nebo uvnitř objektu. Ani dokonalé stavební materiály nedokážou sami o sobě zajistit splnění všech požadavků, pokud konstrukce z nich vytvořená nebude respektovat konstrukční ochranu proti šíření hluku. Podobně jako v případě tepelných mostů je potřeba důsledně eliminovat i mosty akustické. Oba zmiňované způsoby šíření hluku je možné účinně redukovat, předpokladem však je profesionální přístup již ve fázi návrhu a poté samozřejmě i precizní provedení realizace. Systém NOVATOP poskytuje v kombinaci s vybranými izolačními materiály skutečný komfort.

Kročejový hluk pomáhají účinně redukovat např. sypké materiály (např. vápencová drť), kterými mohou být plněny stropní elementy. Sypké materiály totiž zvyšují nejen objemovou hmotnost konstrukce, ale navíc díky tření jednotlivých zrn přeměňují energii chvění podlahy na teplo, čímž pomáhají snižovat hluk vedený konstrukcí.

Požadavkům na prostorovou akustiku lze vyhovět opláštěním interiéru akustickými panely NOVATOP ACOUSTIC.

Pohledová kvalita

Odhalená nosná konstrukce NOVATOP může být zároveň vnitřním povrchem! Pohledové dřevo nabízí zcela nové možnosti při utváření architektury a velmi elegantně kloubí velký podíl dřeva s moderním interiérem. Skvěle se osvědčují panely u přiznaných stropů nebo v podhledech podkroví, kdy tvoří zároveň funkční nosnou vrstvu a umožňují zapouštění světel a vedení instalací přímo v konstrukci. Přípravy tras pro rozvody a instalace se řeší dle projektové specifikace uvnitř panelů. U spojů panelů lze ponechat přiznané spáry nebo je zakrýt lištami. Dřevo je možné upravovat stejně jako přírodní dřevo popř. jej i barevně tónovat.

Doporučujeme pohledovou kvalitu konzultovat s investory, kteří ji mohou vnímat zcela odlišně.
Povrch panelu v pohledové kvalitě je z řeziva kvality AB, broušený, beze spár, bez zbytků lepidla. Oproti tomu nepohledová kvalita – konstrukční, je určena pro opláštění. Povrch je hoblovaný, jsou dovoleny vzhledové vady jako vypadavé suky, zamodrání, trhliny a spáry. Fota pohledové a nepohledové kvality naleznete v souborech ke stažení.

Záruky kvality

NOVATOP je zpracováván převážně ze dřeva českých jehličnanů, a to za dodržování přísných ekologických předpisů, a výrobní proces splňuje přísná kritéria pro celou řadu certifikací (PEFC, Natureplus, ETA…). Pro opracování komponentů se používá nejmodernější CNC zařízení, které pracuje podle CAD dat, a celý výrobní proces je kontrolován digitálně. Vše se vyrábí v České republice, systém byl vyvinut a ověřen ve Švýcarsku.

Podrobnější vlastnosti jsou zpracovány v Technické dokumentaci v souborech ke stažení.

Zjistit cenu

Kalkulačka NOVATOP

Spočítejte
si cenu kontstrukce
Vašeho domu
sami!