Tajemný les skrývá fantazii umělců

Vybíráme z časopisu Dřevo&Stavby

Kings Wood je jednou z největších lesních oblastí hrabství Kent v jihovýchodní Anglii. Na 1500 akrech rostou starodávné listnaté i jehličnaté dřeviny – kaštany, duby, korsické borovice, douglasky, les je domovem pro rozmanité druhy flóry a fauny. Od roku 1994 les pro své projekty získali také umělci, aby s citem k charakteru tohoto území les oživili sochami a jinými svými díly. K tvorbě používají přírodní materiály, které nacházejí v bezprostřední blízkosti, s vědomím, že jejich díla působením světla, počasí a dalších přírodních vlivů časem podlehnou rozpadu a materiál se vrátí přírodě.
Nejméně na deseti různých místech jsou umístěny výtvory…více čtěte zde.

Publikováno 29.8. 2012

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?