Vývojové centrum firmy LIKO-S

Klíčová slova: Česká republika
Vývojové centrum firmy LIKO-S

“Projekt vývojového centra firmy LIKO-S s názvem “LIKOS-NOE”, jehož realizace odstartovala 13. dubna 2015 ve Slavkově u Brna, je světový unikát. Objekt je koncipován jako dřevostavba s využitím systému NOVATOP. Autorem projektu je známý brněnský architekt Zdeněk Fránek, jehož jméno se pojí s několika uznávanými pracemi.

Liko-S

 

Celá stavba bude v pasivní standardu a plně v souladu s přírodou

„Cílem projektu je vytvořit průmyslový objekt s nulovými nároky, čištěním odpadních vod a zavést zcela nový pojem PŘÍRODNÍ TEPELNÁ STABILIZACE,“ říká Lukáš Kovařík, technický ředitel divize ENERGY společnosti LIKO-S, a.s., a pokračuje: „znamená to, že bude pracovat pouze s energiemi získanými z přírodních zdrojů, ať už půjde o sluneční záření nebo chlad z podzemí. Obejde se však bez speciálních strojních zařízení. Objekt bude také samostatně pracovat s vodou díky speciální kořenové čističce a dočištěním pomocí mokřadní fasády. Neoddělitelnou součástí se stane také retenční jezero, které bude zásobárnou vody pro celý firemní areál. Obvodový plášť stavby bude přirozeně stabilizovat zelená fasáda, přičemž poskytne místo pro pěstování dýní, rajčat a podobně.” Více informací v tiskové zprávě společnosti.

Celý projekt má být ukončen v rekordně krátkém čase do 10. 5. 2015, tj. 28 dní, a průběh stavby můžete sledovat na www.zivestavby2020.cz

Živá stavba® vývojového centra firmy LIKO-S bude unikátní v tom:
• jak na místě vrátit přírodě to, co jsme jí výstavbou vzali,
• jak vytvořit průmyslový objekt s nulovými nároky na energie pro tepelnou stabilizaci,
• jak vrátit lidem v pracovní době přírodu na dosah.

 Autoři projektu toho dosahují těmito řešeními:
• dokonalé zateplení objektu difúzně otevřenou izolací,
• zpracování odpadní vody z objektu hned na místě biologickou kořenovou čistírnou,
• zelené zatravněné fasády a fasáda s mokřadem, jsou vyživovány látkami z kořenové čistírny,
• fasáda zároveň odpadovou vodu z kořenovky dočisťuje,
• vyčištěná voda a dešťové vody jsou zadrženy ihned u budovy do retenční nádrže,
• tato nádrž spolu s živou fasádou vytváří celoročně v okolí haly příznivé mikroklima pro život rostlin, živočichů a lidí,
• přirozenou tepelnou stabilizaci objektu dělá kombinovaný efekt kořenové čistírny, zelených fasád, okolních stromů a rostlin,
retenčního biotopu a zemních kolektorů, které přivádí do objektu v zimě předehřátý
a v létě ze země vychlazený čerstvý vzduch,
• příroda vstupuje do budovy zvolenými materiály interiéru, stromem a rostlinami v budově.
Realizace: LIKO-S, a.s., 2015
Montáž konstrukce NOVATOP: Dřevostavby MC

Publikováno 15.4. 2015

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?