Woodstock, Švýcarsko

Klíčová slova: Švýcarsko
Woodstock, Švýcarsko

Ve švýcarské Basileji v rámci veletrhu Swissbau 2010  byla postavena plus energetická a k životnímu prostředí ohleduplná stavba “Woodstock” z našeho stavebního systému NOVATOP.

Nosné jádro stavby je z NOVATOPu

Architekti akciové společnosti Artevetro v Liestalu a konstruktér Ruedi Tobler navrhli v Basileji budovu, která reaguje na ožehavé otázky doby a ukazuje optimální řešení. Jako stěžejní stavební materiál bylo pro Woodstock vybráno dřevo, přičemž bukové dřevo je použito jen tam, kde je opravdovým přínosem. Nosné jádro stavby je z masivních celodřevěných velkoplošných panelů NOVATOP o tloušťce 124mm a o celkové ploše 900 m2. Pro konstrukci stropů a střechy o ploše 600 m2 byly vybrány speciální žebrové panely NOVATOP o tloušťce 240 mm.

Stavba za pouhým 6 dní

Přesnost opracování každého detailu umožnila rychlou a snadnou montáž – stavba této 3-podlažní budovy probíhala od 4.12. 2009 (zahájení stavby) do 12. ledna 2010 (slavnostní otevření veřejnosti v rámci výstavy Swiisbau v Basileji) a díky stavebnicovému systému tak byla záležitostí pouhých šesti týdnů. Vzhledem k neobvyklému půdorysu budovy bylo nutné každý panel opracovat s vysokou přesností na CNC obráběcím centru. Zvláštním detailem jsou různé úhly mezi jednotlivými stěnami, kolmých spojů je opravdu minimum. Jedinečnost konstrukce panelů NOVATOP a CNC obráběcí technologie umožnila realizaci tvarově velmi náročných prvků. Nejdelší panel je 8m dlouhý a nejmenší kratší než 1m. Pohledová kvalita dřeva v interiéru, vzduchotěsnost, instalace 50 bodových svítidel a požární odolnost REI 60 už byly jen dalšími výzvami, které jsou bez problémů v tomto systému řešitelné.

Využití buku  pro staticky namáhané konstrukční prvky

Velmi důležitým a přelomovým je fakt, že kromě statických elementů z tradičně používaného smrku bylo na švýcarském Woodstocku použito 45m3 buku pro staticky namáhané konstrukční prvky. Stavba je mimo jiné výsledkem programu pro obnovu smíšených lesů „Využití a zpracování dřeva listnatých stromů z domácích lesů 2009-2012″, podporovaným švýcarským Spolkovým úřadem pro ochranu životního prostředí. Bukové dřevo je pro dřevostavby vhodné – je masivní (má větší hustotu než smrk), má v sobě hmotu sloužící k akumulaci a má lepší požární odolnost. Současně nabízí obyvatelům vyšší uživatelský komfort. Větší využití buku v dřevozpracovatelském průmyslu je jednoznačně cesta správným směrem, která navíc pomůže ozdravit současné monokultury smrkových lesů, které tak trápí i Českou republiku. Při přeměně smrkové monokultury na přírodě blízký les hraje a bude hrát právě buk významnou roli. Například ve Švýcarsku se dnes 97% buku spálí, 3% se použijí na nábytek a podlahy a i proto má velký smysl podpora zpracování buku do konstrukce dřevostaveb, i když se pily a další výrobci musí přizpůsobit.

Klima(A)rchitektur

S objektem Woodstock je spojeno označení Klima(A)rchitektur, které má definovat architekturu a projektování budov, které jsou po celou dobu životnosti plně v souladu s přírodou, nezatěžují životní prostředí použitými surovinami ani jejich dalším užíváním a při jejich konstrukci se v maximální možné míře používají obnovitelné zdroje. Veškeré technické vybavení budovy podporuje standard energeticky plusové budovy (švýcarský standard Minergie P, P jako plus) s cílem pomáhat jeho obyvatelům v ohleduplnosti k životnímu prostředí. Maximálně a ve vzájemném souladu je využita sluneční a geotermální energie – topení a větrání vč. chlazení je řešeno tepelným čerpadlem, ohřev teplé vody pak pomocí slunečních kolektorů. Jsou zde použity i speciální žaluzie, na kterých jsou fotovoltatické články, takže když svítí slunce, stíní a vyrábějí energii, v opačném případě jsou vytažené. Přebytečná energie, kterou dům vyrobí, má být použita primárně k mobilitě jeho obyvatel – tzn. k dobíjení aut, mobilů, počítačů. Woodstock je prvním domem na světě, který má 100% LED osvětlení, jedná se o zdroj světla s nejnižšími energetickými nároky, s velkou životností, kterým nevadí časté vypínání a zapínání. Prefabrikované prvky fasády zajišťují optimalizovanou tepelnou izolaci (U<0,40 N/m2K), panely Scobatherm jsou částečně vestavěny jako termodynamický plášť budovy k pasivnímu využití slunečné energie. Budovu proti přehřívání bude chránit fasáda osázená rostlinami ve speciálních kapsách se speciálním humusem GEOHUMUS, který má velkou míru akumulace vlhkosti – až 30-ti násobek vlastní hmotnosti. Zelená fasáda má za úkol zvětšovat tolik chybějící plochy zeleně ve městech a zároveň podtrhuje fakt, že Woodstock je stavbou realizovanou plně v souladu s přírodou a ukázkou cesty, která může chránit a zlepšovat kvalitu našeho životního prostředí.

Švýcarsko je kolébkou všech nových technologií v oblasti dřevostaveb

a tento vyspělý trh už několik let nastavuje standardy v oblasti energeticky úsporných a k přírodě a člověku ohleduplných staveb. Skutečnost, že NOVATOP uspěl v silném konkurenčním boji na tak vyspělém trhu, jako je Švýcarsko, potvrzuje, že i u nás umíme spoluvytvářet trendy a nabízet českému zákazníkovi to nejlepší. Na vývoji NOVATOPU se ostatně podíleli a podílí švýcarští experti – např. Hermann Blumer, který spolupracoval i na unikátní dřevěné konstrukci střechy nového kulturního centra Centre Pompidou od architektů Shigeru Bana a Jeana de Gastines ve francouzských Métách. Z pohledu tuzemského hospodářství je významným přínosem, že systém NOVATOP je vyráběný z převážně českého dřeva a do zahraničí byl exportován ne materiál, ale produkt s vysokou přidanou hodnotou.

Woodstock nebyl v Basileji nastálo – po skončení prezentačních akcí v basilejském výstavním centru byla budova v polovině února demontována, prodána a podle potřeb nového majitele pak postavena na novém místě. Každopádně se stane v nejbližší budoucnosti hlavním tématem švýcarského standardu Minergie a bude poskytovat rozsáhlé informace veřejnosti – ve Woodstocku budou i v budoucnosti probíhat školení a další vzdělávání v oblasti energeticky úsporných staveb.

Prohlédněte si video z návštěvy Woodstocku.

Publikováno 26.2. 2010

Fotogalerie

Všechny reference

Kam dále

Co je NOVATOP?

Kolik to stojí?